Дневно разписание на часовете в групите за ЦДОУ - I срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – І СРОК

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

 

 

1. Дневно разписание на часовете в групите за ЦОУД – І срок:

1.1. За групи І клас

Час

Дейност

12:00 – 12:35

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:35 – 13:00

Почивка

13:00 – 13:35

Организиран отдих и физическа активност

13:25 – 14:00

Почивка

14:00 – 14:35

Самоподготовка

14:35 – 15:00

Почивка

15:00 – 15:35

Самоподготовка

15:35 – 16:00

Почивка

16:00 – 16:35

Занимания по интереси

16:35 – 17:00

Почивка

17:00 – 17:35

Занимания по интереси

 

1.2. За групи ІІ клас

Час

Дейност

08:00 – 08:35

Занимания по интереси

08:35 – 09:00

Почивка

09:00 – 09:35

Занимания по интереси

09:35 – 10:00

Почивка

   10:00 – 10:35

Самоподготовка

10:35 – 11:00

Почивка

11:00 – 11:35

Самоподготовка

11:35 – 12:00

Почивка

12:00 – 12:35

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:35 – 12:45

Почивка

12:45 – 13:20

Организиран отдих и физическа активност

 

1.3. За групи ІІІ и ІV клас

Час

Дейност

12:40 – 13:20

Обяд и организиран отдих и физическа активност

13:20 – 14:00

Организиран отдих и физическа активност

14:00 – 14:10

Почивка

14:10 – 14:50

Самоподготовка

14:50 – 15:15

Почивка

15:15 – 15:55

Самоподготовка

15:55 – 16:10

Почивка

16:10 – 16:50

Занимания по интереси

16:50 – 17:00

Почивка

17:00 – 17:40

Занимания по интереси