Дневно разписание

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. През ВТОРИЯ учебен срок учениците ще учат, както следва:

ПЪРВА СМЯНА – първи, втори, шести, седми клас и ЦОУД (занималните) трети и четвърти клас.

ВТОРА СМЯНА – трети, четвърти, пети клас и ЦОУД (занималните) на първи и втори клас

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗАПОЧВАТ:

- за учениците от първи и втори клас – от 08:00 ч.

- за учениците от шести и седми клас – от 07:40 ч.

2. ЦОУД (занималните) започват занятия при следното дневно разписание:

- ЦОУД на трети и четвърти клас– от 07:30 до 13:30 ч.

- ЦОУД (занималните) на първи и втори клас– от 12:00 до 18:00 ч.

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

 

 

ВТОРИ СРОК   УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА СМЯНА -

VI, VII КЛАС

 

ВТОРА СМЯНА   - III,           

 IV, V КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

07:40

-

08:20

 

 

0

12:45

-

13:25

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

2

08:30

-

09:10

 

 

1

13:35

-

14:15

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

3

09:20

-

10:00

 

 

2

14:25

-

15:05

 

 

 

 

 

 

20мин

 

 

 

 

 

20мин

 

4

10:20

-

11:00

 

 

3

15:25

-

16:05

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

5

11:10

-

11:50

 

 

4

16:15

-

16:55

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

10мин

 

6

12:00

-

12:40

 

 

5

17:05

-

17:45

 

 

 

 

 

 

5мин

 

 

 

 

 

5мин

 

7

12:45

-

13:25

 

 

6

17:50

-

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I КЛАС      

II КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

08:00

-

08:35

 

 

 

ЦОУД

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

III клас

-

07:30

13:30

 

2

08:45

-

09:20

 

 

 

IV клас

-

07:30

13:30

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

 

3

09:30

-

10:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25мин

 

 

 

 

 

 

4

10:30

-

11:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

ЦОУД

 

 

 

 

5

11:15

-

11:50

 

 

 

I клас

-

12:00

18:00

 

 

 

 

 

10мин

 

 

II клас

-

12:00

18:00

 

6

12:00

-

12:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ОТ РЪКОВОДСТВОТО