Олимпиада по биология 2020/2021 год.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 24.01.21 г. се проведе общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование. На областен кръг  се класират следните ученици, показали най-висок резултат:  Йоан Иванов Торторочев - VII  А клас, Максим Владимиров Василев - VII Г клас, Петя Станиславова Станчева - VII Г клас и Румяна Николаева Иванова - VII Б клас.

Поздравления за нашите ученици!

Пожелаваме им успех в следващия кръг на олимпиадата!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО