Дарение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

   Почитта към езика е неразривна част от любовта към Родината.

Човек се ражда с нея, с кръвта си я предава на децата си и така ги възпитава  в родолюбие и човешко достойнство.

Ясен Касабов от VII Б клас потвърди тази истина, дарявайки книги на училищната библиотека, и така остави частица от своята любов  към Словото.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО