БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТЕТО 
 

В галерия СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР на 31.05.2019 г. се проведе благотворителна изложба част от  Кампанията “Повече българчета за България”. Инициатори на събитието бяха учениците на г-н Виолин Неделчев от 143-то ОУ “Г.Бенковски” и от Търговско-банковата гимназия. Те представиха своите картини,част от които бяха закупени. Сред гостите на събитието присъстваха и официални лица, работещи в сферата на здравеопазването, образованието и социалната подкрепа на децата. Събраните средства ще бъдат внесени по сметка на фондация “Искам бебе”, с основание за плащане “Повече българчета за България”! Вярваме, че заедно ще помогнем да се родят още дечица и още български семейства ще посрещнат новите усмивки в живота си!