Благодарност към учителите на 143. ОУ

 

 

„Минути преди да удари последният училищен звънец....“, така щях да започна своето обръщение към ръководството на 143. ОУ „Г. Бенковски“, но тази учебна година звънецът затихна много преди края й.

Изпитанието, което преживяхме всички – учители, ученици и родители ще се помни дълго, но за служителите и възпитаниците на 143. ОУ, то стана поредното успешно преодоляно предизвикателство, за което искам да изкажа своите поздравления!

Връзката, която имам с училището е толкова силна, емоционална и здрава, че не може да се опише с думи.

143. ОУ „Г. Бенковски“ е училището, в което учи моята майка, което през далечната 1996 г., завършвам аз самата, където учи и моята сестра, а тази година, началния етап на своето образование, завърши и моята дъщеря.

Училище – с история и традиции за поколения!

Училище на 100 години!

Училище, което прави от нас – личности, интелигентни и достойни граждани на своята страна!

Благодаря на преподавателите на моята дъщеря: Н. Иванова, Д. Тодорова, Е. Христова, Ц. Милева, Е. Максимова, Димова и най-вече на нейната класна – г-жа Петя Йорданова, прекрасен преподавател, изключителен професионалист! Благодаря за нейната всеотдайност и усилия през тези 4 години! Благодаря за цялата любов и подкрепа, която даде на своя клас!

Искам да изкажа своята благодарност и на г-жа Наташа Иванова, моята класна, с която през далечната 1989 г., преживяхме друга трудност-предизвикателство – смяната на политическия режим в Република България.

Тогава, за всеки случай, се обръщахме към своите учители с „госпожо-другарко“, но и тогава, както и сега успешно преодоляхме всичко.

Благодаря и на г-жа Дойчинова и цялото ръководство на 143. ОУ „Г. Бенковски“.

Продължавайте да пазите пламъка на знанието и науката, и да го предавате на идните поколения!

Поклон пред всички Вас пазители и просветители!

Бъдете здрави!   

 

С уважение,

Д. Паунова-Галева, родител от 4в клас на 143. ОУ