Благодарност към г-жа Манчева

 

Уважаема г-жо Манчева, 

 
С това писмо бих искала да Ви благодаря за много неща.
 
Моята дъщеря беше записана във Вашия клас, 5. В клас, като нова ученичка. Тя дойде от много добро училище, беше създала добри приятелства, но подари възникнали обстоятелства тази промяна за нея и семейството ни беше неизбежна. Разбира се, имахме известни притеснения как дъщяря ми ще бъде приета от новия за нея клас, в който децата се познават вече от четири години. Благодарение на Вас, Вашето внимание, професионализъм и педагогически подход, тези наши реали притеснения се оказаха ненужни. Под Вашето бдително око, Лора беше приета от децата в този клас много добре, успя да намери нови приятели, да продължи да набира знания, както преди и да се чувства поощрена от учители и подкрепена от приятели. Трудните моменти, които тя срещна бяха преодоляни, благодарение на Вас и Вашите колеги. Благодаря Ви за подкрепата е този труден за нас момент!
 
Благодаря Ви, също така, за работата Ви с децата по време на извънредната ситуация, породена от Covid-19, при която Вие бяхте един от първите преподаватели преминали към онлайн обучение и бързо и адекватно отговорихте на нуждите на учениците. Благодаря Ви, че продължихте да им давате знания, успешно адаптирайки се към новата и внезапна ситуация. Въпреки трудностите, Вие успяхте да им задържите интереса, да им продължите мотивацията за учене, още по-здраво да ги сплотите като клас и успешно да ги отведете до края на 5. клас. 
 
С уважение, 
Михаела Недкова