Олимпиада по БЕЛ

П Р О Т О К О Л

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  V КЛАС,

ЯВИЛИ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,

ПРОВЕДЕН НА 21.12.2013 г.

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Клас

 

Училище

Оценка с цифри

  1.  

Елена Стоилова Стоилова

5 в

143 ОУ

5, 75

2.

Радина Веселинова Стоянова

5 г

143 ОУ

5,50

3.

Кристиан Красимиров Гиздов

5 в

143 ОУ

5,25

4.

Йоанна Бисерова Иванова

5 г

143 ОУ

5,00

5.

Магдалена Любомирова Ангелова

5 в

143 ОУ

4,75

6.

Ния Тодорова Бурова

5 в

143 ОУ

4,75

7.

Алекса Илиянова Цветанова

5 в

143 ОУ

4,50

8.

Мила Пламенова Николова

5 б

143 ОУ

4,50

9.

Далия Антониева Йорданова

5 б

143 ОУ

4,50

10.

Лора Петьова Конова

5 в

143 ОУ

4,50

11.

Яна Захариева Торманова

5 в

143 ОУ

3,75

 

П Р О Т О К О Л

ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ  V  КЛАС

ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ

НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,ПРОВЕДЕН НА 21.12.2013 г.

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Клас

 

Училище

Оценка с цифри

1.

Елена Стоилова Стоилова

     5 в

143 ОУ

5,75

2.

Радина Веселинова Стоянова

     5 г

143 ОУ

5,50

 

П Р О Т О К О Л  

за резултатите от общинския кръг

на олимпиадата по български език и литература,

проведен на 21.12.2013 год.

VІ клас

№ по ред

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

 

 

Училище

 

Оценка

(с цифри)

1.

Александра Константинова Димитрова

143 ОУ

5,75

2.

Габриела Константинова Спасова

143 ОУ

5,75

3.

Поликсени Георгиу Скодрани

143 ОУ

5,75

4.

Ана Борисова Илиева

143 ОУ

5,50

5.

Александър Руменов Димитров

143 ОУ

5,25

6.

Елизабет Пламенова Николова

143 ОУ

5,25

7.

Николета Мирославова Бонева

143 ОУ

5,25

8.

Цветина Николаева Начева

143 ОУ

5,25

9.

Симеон Христов Георгиев

143 ОУ

5,25

10.

Сияна Руменова Георгиева

143 ОУ

5,25

11.

Ева Мартинова Гьорева

143 ОУ

5,25

12.

Венелина Василева Миндова

143 ОУ

5,25

13.

Теослав Бориславов Кирков

143 ОУ

5,00

14.

Антонина Димитрова Янкова

143 ОУ

5,00

15.

Мартин Петров Петров

143 ОУ

5,00

16.

Ивайло Николаев Георгиев

143 ОУ

5,00

17.

Мария Александър Маврова

143 ОУ

5,00

18.

Веселин Иванов Георгиев

143 ОУ

4,75

19.

Веселин Иванов Балабанов

143 ОУ

4,50

 

П Р О Т О К О Л  

за класираните

за областния кръг на олимпиадата по български език и литература

2014 г.

VІ  клас

№ по ред

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

 

 

Училище

 

Оценка

(с цифри)

1.

Александра Константинова Димитрова

143 ОУ

5,75

2.

Габриела Константинова Спасова

143 ОУ

5,75

3.

Поликсени Георгиу Скодрани

143 ОУ

5,75

4.

Ана Борисова Илиева

143 ОУ

5,50

 

П Р О Т О К О Л  

 за резултатите от общинския кръг

на олимпиадата по български език и литература,

проведен на 21.12.2013 год.

VІІ клас

№ по ред

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

 

 

Училище

 

Брой точки

1.

Мариета Кирилова Стоянова

143 ОУ

90 т.

2.

Теодор Миленов Тодоров

143 ОУ

90 т.

3.

Анита Красимирова Георгиева

143 ОУ

88 т.

4.

Жана Лъчезарова Оракова

143 ОУ

87 т.

5.

Мария Бориславова Петкова

143 ОУ

86 т.

6.

Марио Иванов Савчев

143 ОУ

80 т.

7.

Кристина Бориславова Богданова

143 ОУ

79 т.

8.

Александър Александров Петков

143 ОУ

74 т.

9.

Ива Кирилова Лилова

143 ОУ

73 т.

10.

Бояна Георгиева Дойкина

143 ОУ

73 т.

11.

Симона Стефанова Пулева

143 ОУ

71 т.

12.

Калин Ангелов Анакиев

143 ОУ

69 т.

13.

Кристиана Георгиева Костадинова

143 ОУ

68 т.

14.

Теодора Ивайлова Антонова

143 ОУ

66 т.

15.

Лъчезар Руменов Ангелов

143 ОУ

64 т.

16.

Борис Петров Шопов

143 ОУ

59 т.

17.

Тони Тонева Пенева

143 ОУ

53 т.

18.

Мирела Сашова Стефанова

143 ОУ

45 т.

19.

Ванина Ивова Хазан

143 ОУ

43 т.

20.

Даниела Василева Борисова

143 ОУ

33 т.