АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КРАЯ НА УЧЕБНА  

                 2016/2017 ГОДИНА В 143. ОУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

 

 

 

Приключи поредната ползотворна година за 143. ОУ ,,Георги Бенковски“. Нашите ученици постигаха високи успехи на олимпиади, заемаха първи места на състезания и конкурси. Най-важно за училището е представянето на нашите ученици от IV кл. и VII кл. на НВО, което потвърждава водещото ни място в район ,,Подуяне“. Цифрите сами говорят.

Сто и девет четвъртокласници се явиха на изпити и показаха следните резултати:

                                                      За страната:       За гр. София:      За 143. ОУ:

  1.      Български език и литература -  71,67                         79,50                   85,10
  2.      Математика                             -     70,30                       78                       85,95
  3.      Човекът и природата             -     74,07                       87,50                   91,85
  4.      Човекът и обществото           -     79,35                       82,40                   86,80
  5.      Общ бал от предметите             -                                 78,30                   87,40
  6.      Сто и един седмокласници се явиха на НВО и постигнаха следните резултати:
  1.      Български език и литература – мн. добър 4, 80;
  2.      Математика – мн. добър 4,50;
  3.      Английски език – мн. добър 5, 09

     Тези постижения са морална награда за професионализма, всеотдайния труд и амбиция на учителите и за силната мотивация на учениците ни. Благодарение на успеха си учениците от 143. ОУ могат да продължат образованието си в престижни столични гимназии: 91. НЕГ, СМГ, 164. ИЕГ, 73. СОУ, Първа АЕГ, 9. ФЕГ, Втора АЕГ, НСФГ, НПМГ, НГДЕК и т.н.

Да пожелаем на седмокласниците да продължат с високите успехи и в новите училища, а на всички от 143. ОУ – повече постижения през новата учебна година!

                                                                                           

От ръководството