ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА

31.08.2020

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА

 

Ученикът Тони Тодоров Узунов от VII В е сред деветимата седмокласници от град София, класирани за националния кръг на олимиадата по история и цивилизации. Той ще премери сили с 34 ученици от страната.

Поздравления за Тони и неговият учител – господин Георги Стоянов. Те показват, че нищо не може да спре любовта към знанието.

Пожелаваме победа на нашето момче!