Дневен режим и учебна програма

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Образователният процес в 143. ОУ се възобновява на 12.01.2017 г. /четвъртък/.

12.01.2017 г. и 13.01.2017 г. са учебни дни с променен дневен режим /8.30 ч. - 17.25 ч./ и намалени учебни часове / 30 мин./.

ПЪРВА СМЯНА - учебните занятия ще започват в 8.30 ч. за 1, 2, 4 и 5 клас, ЦДО /занималня/ - 3 клас - от 8.30 ч. до 13.30 ч.

ВТОРА СМЯНА - учебните занятия ще започват в 13.35 ч. за 3, 6 и 7 клас, ЦДО /занималня/ - 1, 2 и 4 клас - от 12.00 до 17.30 ч.

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ

                           за 12.01.2017г./четвъртък/ и за 13.01.2017г./петък/

 

                 Във връзка с придвижването на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал до училище и обратно до вкъщи през светлата част на деня, учебните занятия ще се извършват през тези дни както следва:

 

 

ПЪРВА СМЯНА- I, II, IV и V клас                       ВТОРА СМЯНА- III, VI и VII клас

 

 

1ч. 08:30 – 9:00

                               5 мин

2ч. 09:05 – 09:35

                               20 мин

3ч. 09:55 – 10:25

                               10 мин

4ч. 10:35 – 11:05

                               10 мин

5ч. 11:15 – 11:45

                               10 мин

6ч. 11:55 – 12:25

 

7ч.       НЯМА ДА ИМА

0ч. 12.55 - 13.55

                               5 мин

1ч. 13:35 – 14:05

                               5 мин

2ч. 14:10 – 14:40

                               20 мин

3ч. 15:00 – 15:30

                               10 мин

4ч. 15:40 – 16:10

                               10 мин

5ч. 16:20 – 16:50

                            5 мин

6ч. 16:55 – 17:25

                       

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН (ЦДО)

 

ПЪРВА СМЯНА - ЦДО на III клас - от 08:30 часа до 13:30 часа                          

ВТОРА СМЯНА- ЦДО на I , II и IV клас   - от 12:00 часа до 17:30 часа

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО