Олимпиада по математика

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                            На 01.12.2019 г. /неделя/  с начало 09:00 часа ще се проведе Общински кръг на олимпиадата по математика за учениците от  IV, V, VI и VІІ клас.

Времетраене на олимпиадата: 4 астрономически часа.

Участниците трябва да се явят в 143. ОУ в 08:40 часа.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО