Съобщение

Тържествено връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от седми клас