"За Вас,седмокласници"

 

Скъпи седмокласници,

                1. Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29 и 30 юни и 1 юли 2020г., както следва: 

 - БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

 - Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.; 

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

               2. В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

 

              3. Екипът на 143 ОУ. „Георги Бенковски“ има удоволствието да Ви покани на 03.07.2020 г. (петък),  06.07.2020 г. (понеделник) и 07.07.2020 г. (вторник) в училището, за да можем заедно да направим първата крачка към избора Ви на училище.

За целта сме създали за Вас кът за електронно подаване на заявления, който ще работи на посочените дати от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Важно е да носите служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО и медицинско свидетелство (при кандидатстване в професионални гимназии).

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО                       

 

 

 

"За Вас, седмокласници"

 

График на дейностите - VII клас

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС 

 

Статистика на успеваемостта по полове и изпити