УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА I А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА I Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА I В КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА I Г КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА II А  КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА II Б  КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА II В  КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА II Г  КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА III А  КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА III Б  КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА III  В КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА III  Г КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА III Д КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА IV А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА IV Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА IV В КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА IV Г КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА IV Д КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V В КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V Г КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V Д КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VI А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VI Б КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VI В КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VI Г КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VII А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VII Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VII В КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VII Г КЛАС