Прием за първи клас за учебната 2020/2021 година

 

Прием за първи клас за учебната 2020/2021 година

                                                                          

ВАЖНО! 

 

              ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 

 

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 14 май 2020 г. заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училищата - от 9.00 ч. до 17.00 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

          Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомявам, че заявленията ще се приемат от 21.04.2020г. до 21.05.2020г.            

Те ще се подават по електронен път на email: priem_parvi_klas_143ou@abv.bgЗаявлениетопопълнено от родителя и изпратено 

на електронната поща,ще бъде въведено във  входящия дневник на училищетоРодителят ще получи входящ номер на документа на имейла

от който е изпратил заявлението.

          Справки за настоящ/постоянен адрес, семейно положение ще се извършват служебно от директора на съответното училище, без да е  необходимо да посещавате районната администрация.

На 01.06.2020 г. от 17.00 ч. на електронната страница на 143. ОУ ще бъде обявен списъкът с приетите ученици на първо класиране.

Той ще съдържа входящия номер на Вашето заявление.

           

             Заедно ще се справим! 

 

             Желая здраве на Вас и семействата Ви! 

 

 Директор на 143 ОУ: 

 Ирена Дойчинова 

 

 

 

Съобщение от Столична община 

 

       

 

 

Утвърден план-прием за първи клас за учебната 2020/2021 година

4 паралелки по 24 ученици

Общо 96 ученици