Списък на класните ръководители за учебната 2020/2021 година

 

 

Списък на класните ръководители за учебната 2020/2021 година

 

Клас     

            Класен ръководител

1 А

Таня Колева

1 Б

Петя Йорданова

1 В

Венцислав Танев

1 Г

Милена Зафирова

2 А

Даниела Иванова

2 Б

Екатерина Петрова

2 В

Валя Боянова

2 Г

Мариана Борисова

3 А

Евгения Георгиева

3 Б

Красимира Йорданова

3 В

Румяна Вартабедян

3 Г

Стефка Иванова

4 А

Йонка Нешева

4 Б

Мариана Донева

4 В

Теменужка Георгиева

4 Г

Мария Лазарова

4 Д

Латинка Дронева

5 А

Емилия Христова

5 Б

Георги Стоянов

5 В

Николай Петров

5 Г

Милиодора Христова

5 Д

Мария Жухова

6 А

Благуна Бакъшева

6 Б

Лилия Колева

6 В

Женя Манчева

6  Г

Вероника Георгиева

6 Д

Цветелина Ставрева

7 А

Румяна Шуманска

7 Б

Наталия Савова

7 В

Бойка Нинова

7 Г

Милена Тодорова

 

 СЛУЖЕБНИ ИМЕЙЛИ ЗА КОНТАКТ С  ЕКИПА НА 143. ОУ