Софийски математически турнир

143 ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"  
ГР. СОФИЯ, РАЙОН “ПОДУЯНЕ”  
УЛИЦА “ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9  
         
  ПРОТОКОЛ  
         
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ШЕСТНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
8 ноември 2014 г.
         
  I КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Калоян   Боянов   Маджаров 64  
2 Стефан   Мирославов   Кленовски 60  
3 Цветана   Йорданова   Лачева 56  
4 Петя   Станиславова   Станчева 49  
5 Лора   Петрова   Петрова 46  
6 Николай Владимиров Йорданов 45  
7 Нестор   Цветанов   Цветанов 43  
8 Боян   Николов   Тренчев 43  
9 Никол   Антонова   Златанова 43  
10 Радослав   Ивайлов   Стоянов 40  
11 Сандрина   Светославова   Стаменова 40  
12 Александър   Павлов   Георгиев 40  
13 Константин   Марчело   Гкантери 39  
14 Вяра   Венциславова   Василев 38  
15 Даниел   Николов   Манчев 37  
16 Мартин   Росенов   Райчинов 36  
17 Петя   Делянова   Пантилеева 36  
18 Радослав   Константинов   Димитров 36  
19 Рая   Иванова   Иванова 35  
20 Момчил   Методиев   Спасов 34  
21 Ева   Валентинова   Матева 34  
22 Денис   Викторов   Александров 33  
23 Калоян   Валентинов   Пеев 32  
24 Виктория   Христова   Петрова 31  
25 Мария   Василева   Драганова 30  
26 Михаил   Станимиров   Типов 29  
27 Огнян   Дилянов   Владимиров 29  
28 Ивайла   Иванова   Илиева 28  
29 Ния   Теодорова   Станчева 28  
30 Георги   Анатолиев   Любенов 28  
31 Анна   Ивайлова   Панева 26  
32 Димитър   Даниелов   Димитров 26  
33 Йоан   Иванов   Торторчев 25  
34 Теодор   Любомиров   Каранешев 25  
35 Габриела   Ивайлова   Аспарухова 25  
36 Самуела   Росенова   Иванова 24  
37 Емил   Миленов   Миразчийски 24  
38 Ралица   Иванова   Евтимова 24  
39 Ирина   Иванова   Мечкарска 23  
40 Гергана   Георгиева   Любенова 23  
41 Патрик   Венислав   Петров 23  
42 Георги   Стоилов   Колевски 22  
43 Дара   Александър   Христова 21  
44 Мирослава   Евгениева   Некит 19  
45 Цветелина   Райкова   Георгиева 19  
46 Кристина   Асенова   Методиева 18  
47 Божидар   Веселинов   Спасов 18  
48 Божидар   Николаев   Николов 14  
49 Йоана   Ивайлова   Георгиева 13  
50 Андон   Николаев   Николов 13  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   68      
         
         
         
  II КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Росена   Недеславова   Иванова 56  
2 Борислава   Николаева   Радоицова 54  
3 Боян   Георгиев   Стаменов 40  
4 Никола   Николаев   Тодоров 40  
5 Никола   Стоянов   Андонов 27  
6 Марио   Николаев   Николов 25  
7 Петър   Каменов   Каменов 22  
8 Цветан   Емилов   Еленков 20  
9 Денислав   Цоков   Анчев 20  
10 Антонио   Петър   Иванов 19  
11 Ева   Бориславова   Трънска 15  
12 Ивайло   Илиянов   Боюков 15  
13 Стилиян   Бориславов   Граматиков 14  
14 Никол   Димитър   Стефанова 12  
15 Диана   Владимирова   Коцева 7  
16 Кристиян   Милков   Неделчев 5  
17 Цветелина   Венциславова   Николова 5  
18 Диана   Богданова   Тасева 5  
19 Томас   Андреас   Пандулис 5  
20 Анна   Станимирова   Андреева 0  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   74      
         
         
         
  III КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Мартин   Велизаров   Комитски 69  
2 Йоан   Спасов   Любенов 47  
3 Теодора   Георгиева   Шишкова 41  
4 Явор   Ивайлов   Гогов 39  
5 Иван   Георгиев   Коцев 39  
6 Наталия   Ивайлова   Чурешка 38  
7 Елеонора   Пламенова   Иванова 37  
8 Петър   Георгиев   Христов 37  
9 Христо   Деянов   Макьов 37  
10 Даниел   Стефанов   Бъчваров 35  
11 Ана-Мария   Божидарова   Николова 35  
12 Валентин   Веселинов   Маринов 35  
13 Владимир   Венцеславов   Стоянов 32  
14 Георги   Любомиров   Георгиев 32  
15 Катерина   Емилова   Пчелинска 31  
16 Александър   Любомиров   Цветков 30  
17 Йордан   Цветанов   Цацов 29  
18 Георги   Димитров   Радков 27  
19 Александър   Венцеславов   Стоянов 27  
20 Георги   Стефанов   Стефанов 26  
21 Виктория   Павлова   Георгиева 25  
22 Божидара   Георгиева   Георгиева 22  
23 Михаела   Димитрова   Илиева 19  
24 Христина   Николаева   Колева 17  
25 Йоан   Илиянов   Илиев 17  
26 Алекс   Петров   Христов 17  
27 Мария   Димитрова   Тодорова 17  
28 Кристина   Георгиева   Башлиева 15  
29 Кристиян   Деянов   Макьов 14  
30 Дейвид   Евстатиев   Гигов 12  
31 Михаела   Михайлова   Тодорова 12  
32 Мартин   Пламенов   Босев 10  
33 Никол   Любомирова   Славова 10  
34 Адриана   Кирилова   Петрова 7  
35 Диана   Милчева   Киркова 5  
36 Елизабет   Бочева   Влахова 5  
37 Златка   Николаева   Манолова 5  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   74      
         
         
         
  IV КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Стоян   Христов   Андреев 55  
2 Виктор   Димитров   Димитров 47  
3 Паула   Цветанова   Цветанова 45  
4 Деан   Руменов   Иванов 45  
5 Петя   Христова   Николова 40  
6 Калина   Костадинова   Илиева 38  
7 Мартин   Венелинов   Кирилов 38  
8 Антония   Тодорова   Спасова 37  
9 Теа   Атанасова   Петрова 35  
10 Дарина   Деянова   Дилова 32  
11 Димитър Венциславов Василев 30  
12 Михаил   Петров   Карабашки 30  
13 Дани Даниелов Димитров 30  
14 Самуил   Христов   Соколов 28  
15 Александър   Александров Захариев 28  
16 Валентин   Христов   Георгиев 28  
17 Ивана   Анатолиева   Петрова 28  
18 Йоан   Петров   Петков 28  
19 Мирослав   Мирославов   Дилов 28  
20 Веселин   Тодоров   Грозев 26  
21 Анелия   Николаева   Александрова 25  
22 Моника   Пламенова   Зафирова 24  
23 Вяра Стоянова Андонова 24  
24 Никол   Николаева   Караиванова 22  
25 Александра   Александрова   Спасова 21  
26 Божидара   Николаева   Иванова 21  
27 Камелия   Данаилова   Петрова 18  
28 Рая   Стефанова   Петкова 15  
29 Невена   Лъчезарова   Оракова 14  
30 Карина   Николаева   Николова 13  
31 Христина   Александрова   Младенова 12  
32 Калина   Радославова   Аврамова 10  
33 Надежда   Божидарова   Николова 7  
34 Радина   Стоянова   Великова 6  
35 Йоана Петрова Иванова 5  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   74      
         
         
         
  V КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Петър   Данаилов   Диков 54  
2 Белослава   Бориславова   Граматикова 46  
3 Елисавета   Севдалинова   Андонова 46  
4 Сава   Георгиев   Стоянов 44  
5 Светлин   Емилов   Симеонов 42  
6 Никола   Юлиянов   Манушев 42  
7 Деян   Теодоров   Станчев 41  
8 Виктория   Викторова   Цветанова 40  
9 Йордан   Евгениев   Кожухаров 40  
10 Асен   Хасан   Насан 39  
11 Виктория   Владиславова   Цветкова 36  
12 Кристина   Светозарова   Терзиева 34  
13 Мартин   Йосифов   Иванов 32  
14 Евелина   Крумова   Михайлова 31  
15 Йоан   Сашев   Мирчев 30  
16 Мишел   Пламенов   Марков 30  
17 Ралица   Хрисимова   Станишелска 30  
18 Александър   Марианов   Борисов 25  
19 Мирослав   Петров   Симеонов 25  
20 Яна   Ивайлова   Антонова 24  
21 Ванина   Ангелова   Николова 22  
22 Мария   Димитрова   Димитрова 22  
23 Ирена   Евгениева   Евгениева 20  
24 Лъчезар   Мартинов   Кирилов 20  
25 Емили   Георгиева   Манова 19  
26 Атанас   Юриев   Йорданов 19  
27 Александър   Петров   Петров 17  
28 Виктория   Данкова   Атанасова 17  
29 Зорница   Антонова   Христова 15  
30 Корнелия   Антонова   Христова 15  
31 Кристиян Ангелов Николов 15  
32 Виктория   Трендафилова   Георгиева 15  
33 Стефани   Петрова   Христова 11  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   74      
         
         
         
  VI КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Калина   Александрова   Стефанова 38  
2 Димитър Стефанов Бъчваров 30  
3 Петър   Росев   Танев 26  
4 Едмон   Едмон   Лазаров 26  
5 София   Райнова   Крачанова 25  
6 Теодор   Тихомиров   Тодоров 23  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   74      
         
         
         
  VII КЛАС      
№ по ред Име, презиме и фамилия Клас  Резултат, общ брой точки  
 
1 Христо   Тихомиров   Станчев 35  
2 Симеон   Христов   Георгиев 34  
3 Ивайло   Николаев   Георгиев 32  
4 Александра   Константинова   Димитрова 31  
5 Теослав   Бориславов   Кирков 29  
6 Габриела   Иванова   Тодорова 25  
7 Димитър   Митков   Копривленски 23  
8 Габриела   Константинова   Спасова 17  
9 Сияна   Руменова   Георгиева 17  
10 Веселин   Иванов   Георгиев 15  
11 Свилен   Яворов   Иванов 13  
12 Георги   Георгиев   Лефтеров 12  
13 Георги   Ивайлов   Цветанов 12  
14 Александър   Димитров   Атмаджов 10  
         
  МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ   74