Служебни бележки

                                              УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

 

 

          На учениците от VII клас са раздадени служебните бележки за полагане на изпити от НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  по български език и литература и по математика. В тях се намира код за достъп до сайта https://infopriem.mon.bg, в който учениците ще могат да:

  • проверяват резултатите от изпитите от НВО и от изпитите за проверка на способностите;
  • подават заявления за класиране;
  • проверяват резултатите от първо, второ и трето класиране.

 

                                                                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО