Родителски срещи 2019/2020

                     

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

      10.09.2019 г. – І клас

 

      18.09.2019 г. – II , IІІ и IV клас

      19.09.2019 г. – V , VI и VII  клас

 

      23.10.2019 г. – І клас

 

      03.12.2019 г. – І и ІІ клас

      04.12.2019 г. – ІІІ , ІV и V клас

      05.12.2019 г. –  VІ и VІІ  клас

 

      10.03.2020 г. – І и ІІ  клас

      11.03.2020 г. – ІІІ , ІV и V клас

      12.03.2020 г. – VІ и VІІ  клас

 

      19.05.2020 г. – VІІ  клас