Родителски срещи 2018/2019 учебна година

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

      12.09.2018 г. – І клас

 

      19.09.2018 г. – II , IІІ и IV клас

      20.09.2018 г. – V , VI и VII  клас

 

      03.12.2018 г. – І и ІІ клас

      04.12.2018 г. – ІІІ , ІV и V клас

      05.12.2018 г. –  VІ и VІІ  клас

 

      05.03.2019 г. – І и ІІ  клас

      06.03.2019 г. – ІІІ , ІV и V клас

      07.03.2019 г. – VІ и VІІ  клас

 

      04.06.2019 г. – VІІ  клас