Проекти

Клуб "Език  за песни и за бран" 2016/2017

17.04.2017

Клуб "Език за песни и за бран" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Език за песни и за бран"

Прочетете повече
Клуб "Четене и писане с разбиране" 2016/2017

23.04.2017

Клуб "Четене и писане с разбиране" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Четене и писане с разбиране"

Прочетете повече
Клуб "Аз танцувам" 2016/2017

23.04.2017

Клуб "Аз танцувам" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Аз танцувам"

Прочетете повече
Клуб "Творчество и красота" 2016/2017

16.05.2017

Клуб "Творчество и красота" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Творчество и красота"

Прочетете повече
Клуб "Приложно изкуство" 2016/2017

11.06.2017

Клуб "Приложно изкуство" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Приложно изкуство"

Прочетете повече
Клуб "Млад изследовател" 2016/2017

11.06.2017

Клуб "Млад изследовател" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Млад изследовател"

Прочетете повече