Клуб "Приложно изкуство"

23.12.2021

Клуб "Приложно изкуство"

    Учениците от 1а с хъс и желание се включват в работата на клуб "Приложно изкуство" с ръководител г-жа Латинка Дронева.

   Там те формират усет към красивото, развиват своето въображение и придобиват умения за работа с различни материали. 
   Всичко се прави с настроение и затова се получават красиви неща.