Олимпиади 2020/2021 година

 

  Общински кръг на олимпиадите и националните състезания,          
  които ще се проведат в 143. ОУ "Георги Бенковски"          
  Ученическа олимпиада Време на провеждане          
1.  Знам и мога  - IV  клас 23.01.2021 г. Начало 09:00 ч.          
2.  Български език и литература - V, VІ, VІІ клас 13.02.2021 г. Начало 09:00ч.          
3.  Математика  - IV, V, VI, VII клас 16.01.2021 г. Начало 09:00ч.          
4.  История и цивилизации - V, VІ, VІІ клас 30.01.2021 г. Начало 09:00ч.          
5.  География и икономика -V, VІ, VІІ клас 30.01.2021 г. Начало 14:00ч.          
6.  Физика VII клас 24.01.2021 г. Начало 09:00ч.          
7.  Астрономия V – VI и  VII клас до 20.01.2021 г.           
8.  Химия и опазване на околната среда  VII клас 23.01.2021 г. Начало 09:00ч.          
9.  Биология и здравно образование VII клас 24.01.2021 г. Начало 14:00ч.          
10.  Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 18.03.2021 г. Начало12:00 ч.          
11.  „Ключът на музиката“ 21.01.2021 г.          
 
 
Олимпиадата по математика ще се проведе на 16.01.2020 г.