Олимпиада по математика

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ
15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
 

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ ОТ 4 КЛАС

 

N по ред

Име, презиме, Фамилия

клас

1 зад.

2 зад.

3 зад.

Общо

1

Виктория Викторова Цветанова

7

2

7

16

2

Деян Теодоров Станчев

7

5

4

16

3

Светлин Емилов Симеонов

7

1

4

12

4

Александър Ивайлов Георгиев

4

7

1

12

5

Мила Детелин Кръстева

4

1

7

12

6

Кристина Светозарова Терзиева

4

5

3

12

7

Иван Красимиров Вълев

7

4

0

11

8

Белослава Бориславова Граматикова

7

2

1

10

9

Сава Георгиев Стоянов

7

0

3

10

10

Зорница Александрова Стефанова

5

4

0

9

11

Дея Велиславова Алтънова

2

7

0

9

12

Елисавета Севдалинова Андонова

7

1

1

9

13

Никола Юлиянов Манушев

7

1

0

8

14

Виктория Владимирова Стефанова

7

0

0

7

15

Поли Георгиева Рендакова

6

1

0

7

16

Асен Хасан Насан

7

0

0

7

17

Александър Петров Петров

5,5

1

0

6,5

18

Виктория Данкова Атанасова

5

0

0

5

19

Стефани Петрова Христова

5

0

0

5

20

Николай Николаев Иванов

2

2

0

4

21

Лъчезар Мартинов Кирилов

1

0

0

1

22

Атанас Райчев Стоянов

0

0

0

0

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ
15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
 

 РЕЗУЛТАТИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ от 4 клас 

 

 

N по ред

Име, презиме, Фамилия

клас

1 зад.

2 зад.

3 зад.

Общо

1

Виктория Викторова Цветанова

4

7

2

7

16

2

Деян Теодоров Станчев

4

7

5

4

16

 

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ
15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
 

  РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ - 5 КЛАС

 

N по ред

Име, презиме, Фамилия

клас

1 зад.

2 зад.

3 зад.

Общо

1

София Райнова Крачанова

6,5

5

7

18,5

2

Алекса Александрова Стоилова

5 А

7

5

2

16

3

Едмон Едмон Лазаров

6

7

3

16

4

Алексис  Георгиц Фокас     

7

7

2

16

5

Калина Александрова Стефанова

5

5

1

11

6

Кристиян Красимиров Гиздов

5

4

2

11

7

Калоян Веселинов Вукадинов

7

3

0

10

8

Димитър Стефанов Бъчваров

4,5

2,5

3

10

9

Петър Росев Тонев

3

3,5

0

6,5

10

Иван Дойчинов Гамов

1

2

0,5

3,5

12

Димитър Каменов Стоянов

0,5

3

0

3,5

10

Яна Захариева Торманова

3

0

0

3

 

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ 


15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.

РЕЗУЛТАТИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ - 5 клас

 

 

N по ред

Име, презиме, Фамилия

клас

1 зад.

2 зад.

3 зад.

Общо

1

София Райнова Крачанова

6,5

5

7

18,5

2

Алексис  Георгиц Фокас     

7

7

2

16

3

Едмон Едмон Лазаров

6

7

3

16

4

Алекса Александрова Стоилова

7

5

2

16

 

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ
15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
 

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ - 6 КЛАС  

 

N по ред

Име, презиме, Фамилия

клас

1 зад.

2 зад.

3 зад.

Общо

1

Александра   Константинова   Димитрова

7

7

4

18

2

Сияна   Руменова   Георгиева

6 Г

7

4

7

18

3

Христо Тихомиров Станчев

6 А

2

6,5

5

13,5

4

Симеон   Христов   Георгиев

6 Г

7

2,5

1

13,5

5

Веселин   Иванов   Георгиев

6 Г

2

4

7

13

6

Гален   Илиев   Ненов

6 В

4

5,5

3

12,5

7

Николай   Стефанов   Камушев

6 В

4

3

5

12

8

Димитър   Митков   Копривленски

6 Г

5

2

4

11

9

Теослав   Бориславов   Кирков

6 А

5

3

1

9

10

Диана Владимирова Славкова

6 Б

3

5

1

9

11

Георги   Ивайлов   Цветанов

6 Г

2

3

4

9

12

Габриела Марио Георгиева

6 Б

4

4

0

8

13

Димитър   Цветанов   Владимиров

6 Б

6

2

0

8

14

Веселин Иванов Балабанов

6 В

7

1

0

8

15

Александър   Димитров   Атмаджов

6 А

5

1

0

6

16

Елизабет   Пламенова   Николова

4

1

0

5

17

Лилия Викторова Такова

2

2

1

5

18

Цветелина   Мирославова   Методиева

0

5

0

5

19

Мартин Петров Петров

6 В

1

4

0

5

20

Рая Гордианова Дакова

2

2

0

4

21

Стоян   Радославов   Кънчев

6 Г

2

1

0

3

22

Габриела Константинова Спасова

6 Г

0

0

2

2

23

Григор   Людмилов   Григоров

6 Б

0

0

1

1

 

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ
15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
 

РЕЗУЛТАТИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ - 6 клас

 

N по ред

Име, презиме, Фамилия

клас

1 зад.

2 зад.

3 зад.

Общо

1

Александра   Константинова   Димитрова

6

7

7

4

18

2

Сияна   Руменова   Георгиева

6

7

4

7

18

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА - ОБЩИНСКИ КРЪГ
15  ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
 

РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ  УЧЕНИЦИ - 7 КЛАС  

 

N по ред

Име, презиме, фамилия

I модул

II модул

Общо

1

Теодор Миленов Тодоров

56

25

81

2

Александър Александров Петков

53

25

78

3

Мария Бориславова Петкова

49

28

77

4

Антонио Николаев Жиланов

50

26

76

5

Марио Иванов Савчев

53

23

76

6

Жана Лъчезарова Оракова

56

19

75

7

Александър Атанасов Паленков

62

12

74

8

Кристиян Даниелов Христов

56

18

74

9

Александър Георгиев Башлиев

51

23

74

10

Владислав Радославов Аврамов

52

21

73

11

Виктор Георгиев Георгиев

50

15

65

12

Анита Красимирова Георгиева

46

14

60

13

Кристиян Ивов Чакъров

46

9

55

14

Георги Тонев Георгиев

45

9

54

15

Дан Петев Петров

42

11

53

16

Кристиян Здравков Христов

40

9

49

17

Мария-Теодора Ивайлова Миткова

39

9

48

18

Магдалена Георгиева Георгиева

41

6

47

19

Никола Владимиров Димитров

38

9

47

20

Мария Ивова Маринкова

35

10

45

21

Мариета Кирилова Стоянова

36

8

44

22

Мартин Ангелов Мичев

34

10

44

23

Стела Стилиянова Георгиева

39

4

43

24

Кристина Бориславова Богданова

38

3

41

25

Борис Петров Шопов

37

4

41

26

Евгени Викторов Николов

38

3

41

27

Петър Александров Младенов

37

3

40

28

Симеон Руменов Богданов

35

4

39

29

Симона Светозарова Станимирова

35

3

38

30

Бояна Георгиева Дойкина

34

4

38

31

Светлин Пламенов Босев

30

7

37

32

Калоян Михайлов Цировски

27

10

37

33

Калин Ангелов Анакиев

29

7

36

34

Михаела Кристиянова Чомакова

32

3

35

35

Ралица Александрова Божинова

29

3

32

36

Теодора Ивайлова Антонова

31

0

31

37

Виктория Радославова Реданска

26

4

30

38

Никола Александров Божинов

15

0

15

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.

ОБЩИНСКИ КРЪГ - 15.12.2013г. 

 

РЕЗУЛТАТИ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

7 КЛАС

 

N по ред

Име, презиме, фамилия

I модул

II модул

Общо

1

Теодор Миленов Тодоров

56

25

81

2

Александър Александров Петков

53

25

78

3

Мария Бориславова Петкова

49

28

77

4

Антонио Николаев Жиланов

50

26

76

5

Марио Иванов Савчев

53

23

76

6

Жана Лъчезарова Оракова

56

19

75

7

Александър Атанасов Паленков

62

12

74

8

Кристиян Даниелов Христов

56

18

74

9

Александър Георгиев Башлиев

51

23

74

10

Владислав Радославов Аврамов

52

21

73