Олимпиада по история и цивилизация

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ОБЩИНСКИ КРЪГ 11.01.2015Г.

 

П Р О Т О К О Л

На явилите се ученици и техните резултати по класове на олимпиадата по История и цивилизация – Общински кръг от 11.01.2015 г. за V; VІ и VІІ клас

 

№ по ред

Трите имена

Училище

Клас

Учебно съдържание

 Брой

точки

1. 

Александра Данаилова Маринова

143 ОУ

5 А

5 клас

61т

2.

Мартин Захариев Занев

143 ОУ

5 А

5 клас

50т

3. 

Габриела Евтимова Петрова

143 ОУ

5 А

5 клас

36т

4. 

Кристиан Ангелов Николов

143 ОУ

5 А

5 клас

31т

 5.

Евелина Крумова Михайлова

143 ОУ

5 А

5 клас

58т

 6.

Йоан Сашев Мирчев

143 ОУ

5 клас

50т

7. 

Иван Красимиров Вълев

143 ОУ

5 А

5 клас

79т

 8.

Сава Георгиев Стоянов

143 ОУ

5 клас

55т

 9.

Симона Иванова Манолова

143 ОУ

5 Б

5 клас

50т

10. 

Виктория Владимирова Цветкова

143 ОУ

5 клас

57т

 11.

Ралица Хрисимова Станишелска

143 ОУ

5 В

5 клас

51т

12. 

Мария Димитрова Виденова

143 ОУ

5 В

5 клас

50т

13. 

Деян Тодоров Станчев

143 ОУ

5 В

5 клас

68т

14. 

Ясмин  Руменова Цветанова

143 ОУ

5 В

  5 клас

35т

15. 

Кристина Светозарова Терзиева

143 ОУ

5 В

5 клас

78т

 16.

Йордан Евгениев Кожухаров

143 ОУ

 5 Г

5 клас

51т

17. 

Зорница Александрова Стефанова

143 ОУ

5 Г

5 клас

52 т

18. 

Ина Петкова Колева

143 ОУ

5 Г

5 клас

63т

 19.

Дея Велиславова Алтънова

143 ОУ

5клас

75т

 20.

Калина Ценкова Ценева

143 ОУ

5клас

78т

 21.

Ева Емилова Садек

143 ОУ

5клас

75т

22. 

Елисавета Севдалинова Андонова

143 ОУ

5клас

75т

 23.

София Райнова Крачанова

143 ОУ

6 А

6 клас

84.5т

 24.

Мартин Георгиев Цолов

143 ОУ

6 А

6 клас

59.5т

25. 

Георги Владимиров Атанасов

143 ОУ

6 А

                 6 клас

              59т

 26.

Далия Антониева Йорданова

143 ОУ

6 Б

6 клас

75т

 27.

Владислав Маринов Петков

143 ОУ

6 Б

6 клас

65т

28. 

Маргарита Перова Ангелова

143 ОУ

6 Б

6 клас

51.5т

29. 

Мартин Олегов Дронев

143 ОУ

6 Б

6 клас

39т

 30.

Теодор Тихомиров Тодоров

143 ОУ

6 Б

6 клас

37.5т

 31.

Никол Димитрова Петкова

143 ОУ

6 Б

6 клас

51т

32. 

Йоханес Иванов Борисов

143 ОУ

6 Г

6 клас

75т

33. 

Радина Веселинова Стоянова

143 ОУ

6 Г

6 клас

59т

 34.

Михаела Галинова Добрева

143 ОУ

6 Г

6 клас

51.5т

 35.

Димо Иванов Кобаков

143 ОУ

6 Г

6 клас

51т

36. 

Александър Ангелов Ангелов

143 ОУ

6 Г

6 клас

50.5т

 37.

Деси-Слава Николова Цветанова

143 ОУ

7клас

51.5т

 38.

Димитър Стоилов Стоилов

143ОУ

7клас

51т

 39.

Румен Николов Георгиев

143ОУ

                     7клас

80т

40. 

Виолета  Славчева Иванова

143 ОУ

   7клас

75т

 41.

Диана Владимирова Славкова

143 ОУ

       7клас

77т

 42.

Владислав Стоянов Костов

143 ОУ

           7Б

  7клас

50.5т

 43.

Веселин Иванов Балабанов

143 ОУ

7клас

61.5т

44. 

Антонина Димитрова Янкова

143 ОУ

7клас

65т

     45.

Симона Стефанова Василева

143 ОУ

7клас

46.

 

Сияна Руменова Георгиева

143 ОУ

7 Г

                     7клас

75.5т

47

Лазар Ивайлов Игнатов

143 ОУ

7 Г

7 клас

44т

 48.

Искрен Ивайлов Димитров

143 ОУ

7 Г

7 клас

52т

49.

Стоян Радославов Кънчев

143 ОУ

7 Г

7 клас

50т

50.

Борис Борисов Стефанов

143 ОУ

7 Г

7 клас

63т

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ УЧЕНИЦИ

ОТ ОЛИМПИАДАТА

ПО „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ” – 11.01.2015 г.

 

Трите имена

Училище

клас

Учебно съдържание

брой точки

1.

Иван Красимиров Вълев

 143 ОУ

5 клас

79т

2.

Кристина Светозарова Терзиева

 143 ОУ

5 клас

78т

3.

Елисавета Севдалинова Андонова

 143 ОУ

5 клас

75т

4.

Ева Емилова Садек

 143 ОУ

5 клас

75т

5.

Калина Ценкова Ценева

 143 ОУ

5 клас

78т

6.

Дея Велиславова Алтънова

 143ОУ

5 клас

75т

7.

Далия Антониева Йорданова

 143ОУ

6 клас

75т

8.

София Райнова Крачанова

 143ОУ

6 клас

84.5т

9.

Йоханес Иванов Борисов

 143ОУ

6 клас

75т

10.

Сияна Руменова Георгиева

 143ОУ

7 клас

77т

11.

Румен Николов Георгиев

 143ОУ

7 клас

80т

12.

Виолета Славчева Иванова

 143ОУ

7 клас

75Т

13.

Диана Владимирова Славкова

 143ОУ

7 клас

77Т