Олимпиада по химия

ПРОТОКОЛ

от общински кръг на олимпиадата по ХООС

17.01.2015 уч. година

І възрастова група

ученици изучаващи учебно съдържание за VІІ клас

Допуснати до областен кръг

Име, презиме, фамилия

Училище

Клас

 

Резултат от І кръг

 

 

тест

І задача

ІІ задача

ІІІ задача

Общ резултат

1

Виолета Славчева  Иванова

143 ОУ

7 б

36

20

19

19

94

2

Димитър Митков Копривленски

143 ОУ

7 г

36

18

20

19

93

3

Ана Борисова Илиева

143 ОУ

7 в

34

20

20

18

92

4

Сияна Руменова Георгиева

143 ОУ

7 г

34

20

18

19

91

5

Диана Владимирова Славкова

143 ОУ

7 б

32

19

20

18

89

6

Габриела Константинова Спасова

143 ОУ

7 г

32

18

20

18

88

7

Симеон Христов Георгиев

143 ОУ

7 г

38

17

19

14

88

8

Иван Мариов Бадиков

143 ОУ

7 г

36

12

18

19

85

9

Цветина Николаева Начева

143 ОУ

7 б

32

20

18

11

81

10

Людмила Павлинова Вутова

143 ОУ

7 б

30

12

20

17

79

11

Веселин Иванов Балабанов

143 ОУ

7 в

30

17

14

16

77

12

Лидия Илианова Патронска

143 ОУ

7 г

26

15

20

16

77

13

Георги Георгиев Лефтеров

143 ОУ

7 а

32

18

18

8

76

14

Николай Стефанов Камушев

143 ОУ

7 в

30

17

13

16

76

15

Симона Стефанова Василева

143 ОУ

7 в

28

13

18

17

76

16

Даниела Калинова Павлова

143 ОУ

7 б

30

16

16

13

75

17

Елизабет Пламенова Николова

143 ОУ

7 а

32

10

17

16

75

18

Теослав Бориславов Кирков

143 ОУ

7 а

32

10

17

16

75

 

 

ПРОТОКОЛ

от общински кръг на олимпиадата по ХООС

 17.01.2015 уч. Година

І възрастова група

ученици изучаващи учебно съдържание за VІІ клас

Име, презиме, фамилия

Училище

Клас

 

Резултат от І кръг

 

 

 

 

 

тест

І задача

ІІ задача

ІІІ задача

Общ резултат

1

Виолета Славчева  Иванова

143 ОУ

7 б

36

20

19

19

94

2

Димитър Митков Копривленски

143 ОУ

7 г

36

18

20

19

93

3

Ана Борисова Илиева

143 ОУ

7 в

34

20

20

18

92

4

Сияна Руменова Георгиева

143 ОУ

7 г

34

20

18

19

91

5

Диана Владимирова Славкова

143 ОУ

7 б

32

19

20

18

89

6

Габриела Константинова Спасова

143 ОУ

7 г

32

18

20

18

88

7

Симеон Христов Георгиев

143 ОУ

7 г

38

17

19

14

88

8

Иван Мариов Бадиков

143 ОУ

7 г

36

12

18

19

85

9

Цветина Николаева Начева

143 ОУ

7 б

32

20

18

11

81

10

Людмила Павлинова Вутова

143 ОУ

7 б

30

12

20

17

79

11

Веселин Иванов Балабанов

143 ОУ

7 в

30

17

14

16

77

12

Лидия Илианова Патронска

143 ОУ

7 г

26

15

20

16

77

13

Георги Георгиев Лефтеров

143 ОУ

7 а

32

18

18

8

76

14

Николай Стефанов Камушев

143 ОУ

7 в

30

17

13

16

76

15

Симона Стефанова Василева

143 ОУ

7 в

28

13

18

17

76

16

Даниела Калинова Павлова

143 ОУ

7 б

30

16

16

13

75

17

Елизабет Пламенова Николова

143 ОУ

7 а

32

10

17

16

75

18

Теослав Бориславов Кирков

143 ОУ

7 а

32

10

17

16

75

19

Георги Ивайлов Цветанов

143 ОУ

7 г

32

12

14

14

72

20

Искрен Ивайлов Димитров

143 ОУ

7 г

24

12

20

12

68

21

Иванка Йорданова Христова

143 ОУ

7 а

24

12

16

13

65

22

Денис Михайлов Димитров

143 ОУ

7 в

26

16

11

11

64

23

Давид Станимиров Типов

143 ОУ

7 а

30

9

11

11

61

24

Цветелина Иванова Петкова

143 ОУ

7 а

24

10

11

11

56

25

Лазар Ивайлов Игнатов

143 ОУ

7 г

26

6

7

10

49

26

Моника Христова Гергинова

143 ОУ

7 г

30

0

10

9

49

27

Веселин Иванов Георгиев

143 ОУ

7 г

20

4

11

13

48

28

Поликсени Георгиу Скодрани

143 ОУ

7 г

32

1

5

10

48

29

Стоян Радославов Кънчев

143 ОУ

7 г

32

2

4

9

47

30

Цветелина Мирославова Методиева

143 ОУ

7 а

24

0

7

14

45

31

Марио Милчев Петров

143 ОУ

7 б

26

0

9

5

40

32

Ева Мартинова Гьорева

143 ОУ

7 в

30

0

8

0

38

33

Антонина Димитрова Янкова

143 ОУ

7 в

18

0

12

6

36

34

Рая Гордианова Дакова

143 ОУ

7 г

28

0

4

0

32

35

Цветелина Емилова Цветанова

143 ОУ

7 г

16

0

6

9

31