Олимпиада по география

Протокол за явилите се ученици на общинския кръг на олимпиада по география и икономика - 20.12.2014г.

Първа състезателна група - 5 клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

143 ОУ

Александра   Данаилова   Маринова

5 А

64

2

143 ОУ

Александър   Марианов   Борисов

5 А

86

3

143 ОУ

Александър   Петров   Петров

5 А

56

4

143 ОУ

Белослава   Бориславова   Граматикова

5 А

65

5

143 ОУ

Евелина   Крумова   Михайлова

5 А

91

6

143 ОУ

Емили   Георгиева   Манова

5 А

80

7

143 ОУ

Иван   Красимиров   Вълев

5 А

83

8

143 ОУ

Мартин   Захариев   Занев

5 А

76

9

143 ОУ

Светлин   Емилов   Симеонов

5 А

66

10

143 ОУ

Христо   Иванов   Нешев

5 А

76

11

143 ОУ

Диана   Веселин   Стоименова

5 Б

87

12

143 ОУ

Димитър   Николов   Николов

5 Б

82

13

143 ОУ

Емилия   Емилова   Георгиева

5 Б

70

14

143 ОУ

Зорница   Александрова   Стефанова

5 Б

88

15

143 ОУ

Микаела   Благова   Москова

5 Б

62

16

143 ОУ

Мина   Димитрова   Радкова

5 Б

63

17

143 ОУ

Сава   Георгиев   Стоянов

5 Б

75

18

143 ОУ

Асен   Хасан   Насан

5 В

68

19

143 ОУ

Виктория   Владиславова   Цветкова

5 В

78

20

143 ОУ

Деян   Теодоров   Станчев

5 В

83

21

143 ОУ

Елисавета   Севдалинова   Андонова

5 В

90

22

143 ОУ

Любомир   Бойков   Стоянов

5 В

54

23

143 ОУ

Моника   Георгиева   Стоименова

5 В

75

24

143 ОУ

Теди   Лъчезарова   Григорова

5 В

47

25

143 ОУ

Ясмин   Руменова   Цветкова

5 В

46

26

143 ОУ

Виктор   Мартинов   Николов

5 Г

66

27

143 ОУ

Дея   Велиславова   Алтънова

5 Г

68

28

143 ОУ

Ивайло   Николаев   Димитров

5 Г

78

29

143 ОУ

Ивана   Красимирова   Иванова

5 Г

65

30

143 ОУ

Ирена   Евгениева   Евгениева

5 Г

57

31

143 ОУ

Йордан   Евгениев   Кожухаров

5 Г

61

32

143 ОУ

Калина   Ценкова   Ценева

5 Г

83

33

143 ОУ

Петър   Данаилов   Диков

5 Г

70

 

Протокол за явилите се ученици на общинския кръг на олимпиада по география и икономика - 20.12.2014г.

Втора състезателна група - 6 клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

143 ОУ

Георги   Владимиров   Атанасов

6 А

48

2

143 ОУ

Димитър   Стефанов   Бъчваров

6 А

41

3

143 ОУ

Елена   Константинова   Михайлова

6 А

54

4

143 ОУ

Калина   Александрова   Стефанова

6 А

73

5

143 ОУ

Калоян   Веселинов   Вукадинов

6 А

73

6

143 ОУ

Мартин   Георгиев   Цолов

6 А

60

7

143 ОУ

Светлана   Викторова   Николова

6 А

40

8

143 ОУ

София   Райнова   Крачанова

6 А

83

9

143 ОУ

Християн   Арахангелов   Николов

6 А

50

10

143 ОУ

Цветомир   Йорданов   Вълчев

6 А

39

11

143 ОУ

Мартин   Олегов   Дронев

6 Б

41

12

143 ОУ

Никол   Димитрова   Петкова

6 Б

54

13

143 ОУ

Теодор   Тихомиров   Тодоров

6 Б

57

14

143 ОУ

Даниел   Викторов   Поптолев

6 В

51

15

143 ОУ

Александър   Ангелов   Ангелов

6 Г

40

16

143 ОУ

Анна - Микаела   Йоан   Георгиева

6 Г

51

17

143 ОУ

Валентин   Атанасов   Караджов

6 Г

51

18

143 ОУ

Димитър   Каменов   Стоянов

6 Г

51

19

143 ОУ

Иван   Дойчинов   Гамов

6 Г

56

20

143 ОУ

Йоханес   Иванов   Борисов

6 Г

80

21

143 ОУ

Марио   Стоев   Стоев

6 Г

40

22

143 ОУ

Пламен   Пламенов   Петров

6 Г

72

 

Протокол за явилите се ученици на общинския кръг на олимпиада по география и икономика - 20.12.2014г.

Трета състезателна група - 7. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

143 ОУ

Борис   Борисов   Стефанов

7 Б

65

2

143 ОУ

Владислав   Стоянов   Костов

7 Б

48

3

143 ОУ

Диана   Владимирова   Славкова

7 Б

47

4

143 ОУ

Марио   Милчев   Петров

7 Б

48,5

5

143 ОУ

Румен   Николаев   Георгиев

7 Б

65

6

143 ОУ

Венелина   Василева   Миндова

7 Г

54,5

7

143 ОУ

Димитър   Митков   Копривленски

7 Г

56

8

143 ОУ

Иван   Мариов   Бадиков

7 Г

49,5

9

143 ОУ

Симеон   Христов   Георгиев

7 Г

66,5

10

143 ОУ

Сияна   Руменова   Георгиева

7 Г

59

11

143 ОУ

Стоян   Радославов   Кънчев

7 Г

46,5

 

Протокол за класирани за областен етап на олимпиада по география и икономика

Първа състезателна група - 5. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

143 ОУ

Александър   Марианов   Борисов

5 А

86

2

143 ОУ

Белослава   Бориславова   Граматикова

5 А

65

3

143 ОУ

Евелина   Крумова   Михайлова

5 А

91

4

143 ОУ

Емили   Георгиева   Манова

5 А

80

5

143 ОУ

Иван   Красимиров   Вълев

5 А

83

6

143 ОУ

Мартин   Захариев   Занев

5 А

76

7

143 ОУ

Светлин   Емилов   Симеонов

5 А

66

8

143 ОУ

Христо   Иванов   Нешев

5 А

76

9

143 ОУ

Диана   Веселин   Стоименова

5 Б

87

10

143 ОУ

Димитър   Николов   Николов

5 Б

82

11

143 ОУ

Емилия   Емилова   Георгиева

5 Б

70

12

143 ОУ

Зорница   Александрова   Стефанова

5 Б

88

13

143 ОУ

Сава   Георгиев   Стоянов

5 Б

75

14

143 ОУ

Асен   Хасан   Насан

5 В

68

15

143 ОУ

Виктория   Владиславова   Цветкова

5 В

78

16

143 ОУ

Деян   Теодоров   Станчев

5 В

83

17

143 ОУ

Елисавета   Севдалинова   Андонова

5 В

90

18

143 ОУ

Моника   Георгиева   Стоименова

5 В

75

19

143 ОУ

Виктор   Мартинов   Николов

5 Г

66

20

143 ОУ

Дея   Велиславова   Алтънова

5 Г

68

21

143 ОУ

Ивайло   Николаев   Димитров

5 Г

78

22

143 ОУ

Ивана   Красимирова   Иванова

5 Г

65

23

143 ОУ

Калина   Ценкова   Ценева

5 Г

83

24

143 ОУ

Петър   Данаилов   Диков

5 Г

70

 

Протокол за класирани за областен етап на олимпиада по география и икономика

Втора състезателна група - 6. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

143 ОУ

Калина   Александрова   Стефанова

6 А

73

2

143 ОУ

Калоян   Веселинов   Вукадинов

6 А

73

3

143 ОУ

София   Райнова   Крачанова

6 А

83

4

143 ОУ

Йоханес   Иванов   Борисов

6 Г

80

5

143 ОУ

Пламен   Пламенов   Петров

6 Г

72

 

Протокол за класирани за областен етап на олимпиада по география и икономика

Трета състезателна група - 7. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

143 ОУ

Борис   Борисов   Стефанов

7 Б

65

2

143 ОУ

Румен   Николаев   Георгиев

7 Б

65

3

143 ОУ

Симеон   Христов   Георгиев

7 Г

66,5