Олимпиада по БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ
 от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 22.02.2015 год

 

5 КЛАС

Елисавета Севдалинова Андонова

143. ОУ

5,75

Калина Ценкова Ценева

143. ОУ

5,75

Дея Велиславова Алтънова

143. ОУ

5,50

Евелина Крумова Михайлова

143. ОУ

5,50

Кристина Светозарова Терзиева

143. ОУ

5,25

Виктория Викторова Цветанова

143. ОУ

5,00

Яна Ивайлова Антонова

143. ОУ

5,00

Виктория Владиславова Цветкова

143. ОУ

4,88

Михаела Благова Москова

143. ОУ

4,75

Симона Иванова Манолова

143. ОУ

4,75

Диана Веселин Стоименова

143. ОУ

4,50

Светлин Емилов Симеонов

143. ОУ

4,00

 

 

 

6 КЛАС

София Райнова Крачанова

143. ОУ

5,88

Калина Александрова Стефанова

143. ОУ

5,50

Далия Антониева Йорданова

143. ОУ

5,00

Ивайла Иванова Иванова

143. ОУ

5,00

 

 

7 КЛАС

Ана Борисова Илиева

143. ОУ

7 В

82

Теодора Руменова Иванова

143. ОУ

7 А

80

Габриела Константинова Спасова

143. ОУ

7 Г

73,5

Сияна Руменова Георгиева

143. ОУ

7 Г

72

Александра Константинова Димитрова

143. ОУ

7 А

69,5

 

 

 

143 ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”, ГР. СОФИЯ, Р-Н „ПОДУЯНЕ”

ул. „Тодорини кукли” № 9; тел.: 846-51-67; 846-49-18; e-mail: ou143@abv.bg

 

ПРОТОКОЛ 

за класираните за областния кръг на олимпиадата

по български език и литература 

 

 

 

№ по ред

Клас

Име, презиме, фамилия

Точки

 
 

1

5 в

Елисавета Севдалинова Андонова

29

 

2

5 б

Диана Веселин Стоименова

28

 

3

5 в

Кристина Светозарова Терзиева

28

 

4

5 г

Калина Ценкова Ценева

28

 

5

5 а

Белослава Бориславова Граматикова

27

 

6

5 а

Иван Красимиров Вълев

27

 

7

5 а

Светлин Емилов Симеонов

27

 

8

5 а

Виктория Викторова Цветанова

27

 

9

5 а

Яна Ивайлова Антонова

27

 

10

5 а

Евелина Крумова Михайлова

27

 

11

5 б

Димитър Николов Николов

27

 

12

5 б

Микаела Благова Москова

27

 

13

5 б

Симона Иванова Манолова

27

 

14

5 в

Деян Тодоров Станчев

27

 

15

5 в

Виктория Владиславова Цветкова

27

 

16

5 г

Дея Велиславова Алтънова

27

 

 

ОБЩ ПРОТОКОЛ

 

за окончателните резултати на V клас от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 18.01.2015 год.

 

№ по ред

Клас

Име, презиме, фамилия

Точки

 
 
 1.  

5 в

Елисавета Севдалинова Андонова

29

 

 1.  

5 б

Диана Веселин Стоименова

28

 

 1.  

5 в

Кристина Светозарова Терзиева

28

 

 1.  

5 г

Калина Ценкова Ценева

28

 

 1.  

5 а

Белослава Бориславова Граматикова

27

 

 1.  

5 а

Иван Красимиров Вълев

27

 

 1.  

5 а

Светлин Емилов Симеонов

27

 

 1.  

5 а

Виктория Викторова Цветанова

27

 

 1.  

5 а

Яна Ивайлова Антонова

27

 

 1.  

5 а

Евелина Крумова Михайлова

27

 

 1.  

5 б

Димитър Николов Николов

27

 

 1.  

5 б

Микаела Благова Москова

27

 

 1.  

5 б

Симона Иванова Манолова

27

 

 1.  

5 в

Деян Тодоров Станчев

27

 

 1.  

5 в

Виктория Владиславова Цветкова

27

 

 1.  

5 г

Дея Велиславова Алтънова

27

 

 1.  

5 г

Ина Петкова Колева

26

 

 1.  

5 г

Мария Николова Сомлева

26

 

 1.  

5 а

Стефани Петрова Христова

25

 

 1.  

5 а

Ванина Ангелова Николова

25

 

 1.  

5 в

Никол Росева Танева

25

 

 1.  

5 г

Ивана Красимирова Иванова

25

 

 1.  

5 г

Петър Данаилов Диков

25

 

 1.  

5 б

Поли Георгиева Рендакова

24

 

 1.  

5 б

Мина Димитрова Радкова

24

 

 1.  

5 г

Ирена Евгениева Евгениева

24

 

 1.  

5 г

Лъчезар Мартинов Кирилов

24

 

 1.  

5 а

Кристиян Ангелов Николов

23

 

    29.

5 г

Мартин Емилов Владимиров

22

 

   30.

5 а

Александър Маринов Борисов

21

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за класираните за областния кръг на олимпиадата

по български език и литература 

 

 

№ по ред

Клас

Име, презиме, фамилия

Точки

 
 

1

Калина Александрова Стефанова

28,5

 

2

Ивайла Иванова Иванова

28

 

3

София Райнова Крачанова

27,5

 

4

Далия Антониева Йорданова

27,5

 

 

ОБЩ ПРОТОКОЛ

 

за окончателните резултати на VI клас от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 18.01.2015 год.

 

 

№ по ред

Клас

Име, презиме, фамилия

Точки

 

1.

Калина Александрова Стефанова

28,5

2.

Ивайла Иванова Иванова

28

3.

София Райнова Крачанова

27,5

4

Далия Антониева Йорданова

27,5

5.

Кристиан Красимиров Гиздов

26

6.

Цветомир Йорданов Вълчев

25

7.

Радина Веселинова Стоянова

25

8.

Кристина Светославова Спасова

24

9.

Петър Росев Танев

21,5

10.

Владислав Мартинов Петков

20,5

11.

Анна-Михаела Йоан Георгиева

20,5

12.

Йоанна Бисерова Иванова

20,5

13.

Елена Стоилова Стоилова

19

14.

Ния Тодорова Бурова

19,5

15.

Алекса Александрова Стоилова

18,5

 

ПРОТОКОЛ

за класираните за областния кръг на олимпиадата

по български език и литература 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 
 

1

VІІа

Теодора Руменова Иванова

93

 

2

VІІв

Ана Борисова Илиева

91

 

3

VІІа

Александра Константинова Димитрова

90

 

4

VІІб

Виолета Славчева Иванова

90

 

5

VІІг

Габриела Константинова Спасова

90

 

6

VІІг

Сияна Руменова Георгиева

90

 

 

ОБЩ ПРОТОКОЛ

за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата

по български език и литература, проведен на 18.01.2015 год.

 

№ по ред

Клас

 

 

Име, презиме, фамилия на ученика

Точки

 
 

1

VІІа

Теодора Руменова Иванова

93

 

2

VІІв

Ана Борисова Илиева

91

 

3

VІІа

Александра Константинова  Димитрова

90

 

4

VІІб

Виолета Славчева Иванова

90

 

5

VІІг

Габриела Константинова Спасова

90

 

6

VІІг

Сияна Руменова Георгиева

90

 

7

VІІв

Ева Мартинова Гьорева

82

 

8

VІІг

Поликсени Георгиу Скодрани

82

 

9

VІІв

Моника Пламенова Цветкова

78

 

10

VІІг

Симеон Христов Георгиев

78

 

11

VІІв

Симона Стефанова Василева

76

 

12

VІІг

Моника Христова Гергинова

68

 

13

VІІг

Венелина Василева Миндова

66

 

14

VІІг

Лидия Илианова Патронска

66

 

15

VІІб

Габриела Марио Георгиева

61

 

16

VІІб

Христо Сашев Мирчев

61

 

17

VІІг

Рая Гордианова Дакова

61

 

18

VІІг

Мартина Николаева Мишева

59

 

19

VІІб

Людмила Павлинова Вутова

58

 

20

VІІб

Цветина Николаева Начева

58

 

21

VІІб

Диана Владимирова Славкова

55

 

22

VІІб

Румен Николаев Георгиев

55

 

23

VІІг

Петрана Лъчезарова Серетлиева

54

 

24

VІІб

Борис Борисов Стефанов

43

 

25

VІІа

Иванка Йорданова Христова

22