Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

 

 

На 03.12.2019 г. / вторник/ ще се проведе  среща за I и II клас от  18:00 часа.

На 04.12.2019 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за  III,  IV и V  клас от 18:00 часа.

На 05.12.2019 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за  VI и VII клас от 18:00 часа.

           

 

 

 

                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО