Родителски срещи

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

 

На 17.09.2019 г. / вторник/ ще се проведе  среща на Училищното настоятелство от 18:00 часа.

На 18.09.2019 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за    II, III и IV клас от 18:00 часа.

На 19.09.2019 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за  V, VI и VII клас от 18:00 часа.

           

 

 

 

                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО