Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

На 28.02.2019 г. /четвъртък/ ще се проведе среща на училищното настоятелство от 18:00 часа.

На 05.03.2019 г. /вторник/ ще се проведе родителска среща за I и II клас от 18:00 часа.

На 06.03.2019г. /сряда/ ще се проведе родителска среща за III, IV и V клас от 18:00 часа.

На 07.03.2019 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща за VI и VII клас от 18:00 часа.

           

                                                                                       ОТ РЪКОВОДСТВОТО