Учебен график

11.09.2018

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      18.09.2018 г./ вторник/ е редовен учебен ден. Учи се с програмата за вторник.

Първа смяна през първия учебен срок ще учат учениците от първи, втори, четвърти, пети клас и ЦДО/ ПИГ (полуинтернатните групи)/ – трети клас.

Втора смяна през първия учебен срок ще учат учениците от трети, шести и седми клас, както и ЦДО/ПИГ (полуинтернатните групи)/ – първи, втори и четвърти клас.

Начало на учебните занятия:

-        за учениците от първи и втори клас започват в 8.00 ч.

-        за учениците от четвърти и пети клас започват в 7.40 ч.

ЦДО/ПИГ - полуинтернатните групи (занималня)/ започват занятия на 18.09.2018г./вторник/ при следния дневен режим:

-          ЦДО/ПИГ/  на третите класове - от 7.30 ч. до 13.30 ч.

-          ЦДО/ПИГ/ на  вторите и четвъртите класове - от 12.00 ч. до 18.00 ч.

На 18.09.2018 г. ще се раздават безплатните учебници за учениците от втори до седми клас.

Училищният стол започва работа на 18.09.2018г. Цената на купоните е 2,50 лв. и ще се продават на  18.09.2018г. от 7:30 ч.

 

Успешна учебна година!

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО