Родителски срещи за първи клас

07.09.2017

Родителски срещи за първи  клас

Родителски срещи за първи  клас

 

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Родителската среща за учениците от първи клас ще се проведе на 07.09.2017 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. по паралелки. 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО