Прием за първи клас

31.12.2010

Прием за първи клас

ДЕЙНОСТИ  ПО  ПРИЕМАНЕ  И  ЗАПИСВАНЕ  НА УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ КЛАС  В  143 ОУ „Г. БЕНКОВСКИ”

                                                  ЗА 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА

БРОЙ  ПАРАЛЕЛКИ  І  КЛАС – 4 / ЧЕТИРИ/

БРОЙ ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ  (ЗАНИМАЛНИ) І КЛАС /ПИГ/ - 3 /ТРИ/

 

 

 

 

          ДЕЙНОСТ

    СРОК

    КЪДЕ И КАК

1. 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:    

  • Заявление за записване - по образец на 143 ОУ, изтегли от сайта на училището -http://www.143ou.com
  • Копие от акта за раждане на детето
  • Лична карта на родителя за справка

       ОТ

03.01.2011г.

В кабинета на

помощник-директора  

всеки работен ден от

8.30 ч. до 18.00 ч.

2.

ИЗНАСЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ

27.05.2011г.

     18.00 ч.

• В сайта на училището

• На табло във фоайето на училището

3.

ИЗНАСЯНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И СПИСЪК С РЕЗЕРВИТЕ

27.05.2011г.

     18.00 ч.

• В сайта на училището

• На табло във фоайето на училището

4.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

       ОТ

01.06.2011г.

      ДО

08.06.2011г.

 /8.30 ч. -   

     18.00 ч/

• С оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група

• Здравна карта и лична здравно-профилактична карта

• Заявление за изучаване на ЗИП и СИП - изтегли от сайта на училището - http://www.143ou.com

5.

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА  /АКО ИМА ТАКИВА/

 

        НА

10.06.2011г.

• В сайта на училището

• На табло във фоайето на училището

6.

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

       ДО

14.06.2011г.

В кабинета на

помощник-директора

7.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ:

• 16.06.2011 г.

• 08.09.2011 г. 

       ОТ

    18.30 ч.

По паралелки в класните стаи

 

 

Какво ще учат първокласниците

през учебната 2011/2012 година
           /31 учебни седмици/

 > Български език и литература - 7 часа седмично
 > Математика - 4 часа седмично
 > Роден край - 1 час седмично
 > Музика - 2 часа седмично
 > Изобразително изкуство - 2 часа седмично
 > Домашен бит и техника - 1 час седмично
 > Физ. възпитание и спорт - 2 часа седмично
 > ЗИП Български език и литература - 1 час седмично        
 > ЗИП Математика - 1 час седмично
 > ЗИП Английски език - 1 час седмично
  > СИП Компютърът, моят помощник - 1 час седмично

   Начало на учебния ден8:00 ч.
   Край на учебния ден: 12:00 ч.