Открит интегриран урок

15.03.2022

Открит интегриран урок
    "На 14.01.2022 година се проведе открит интегриран урок  в VI.Г клас по Технологии и предприемачество и Информационни технологии с учител госпожа Милиодора Христова. Темата е "Млад предприемач". По време на урока бяха приложени иновативни подходи - интегриране на знанията по предприемачество и създаване на електронни таблици посредством програмата Excell. Познанията по предприемачество бяха поднесени чрез онлайн упражнения, създадени от госпожа Милиодора Христова, чрез уеб приложение LearningApps. За целта се използва ИКТ - интерактивен дисплей. Учениците представиха своите екипни проекти, в които показват творчески идеи и практически умения по предприемачество и информационни технологии. 
Гости на интегрирания урок бяха г-жа Ирена Дойчинова - директор на 143.ОУ, г-жа Иванка Янчева - зам. директор УД, 
г-н Александър Ангелов - секретар на читалище "Възраждане" и родители - г-жа Димова, г-жа Мирчева, г-жа Спасова, г-жа Николова."