Олимпиади - класирания

27.01.2012

И през тази учебна година нашето училище не отстъпи от традицията да е с най-висока процентна успеваемост в обучението по ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ за район „Подуяне”.

Класирани ученици на общинския кръг на ОЛИМПИАДАТА по МАТЕМАТИКА /18.12.2011 Г./

  1. Симона Ивайлова Кьосовска - VIIв клас
  2. Стефан Атанасов Милев - VIIв клас
  3. Ина Ивова Иванова - VIIв клас
  4. Николай Стефанов Камушев - IVв клас
  5. Марио Иванов Савчев - Vв клас

 

Класирани ученици на общинския кръг на ОЛИМПИАДАТА по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ /06.01.2012Г./

  1. Кристиян Даниелов Христов - Vа клас
  2. Марио Иванов Савчев - Vв клас
  3. Мартин Светославов Савов - VIIа клас
  4. Стефан Светославов Савов - VIIа клас

 

ПРОТОКОЛ ЗА  КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – 13.01.2012 г. /VІІ клас/

Име, презиме, фамилия

1 зад. – т.

2 зад. – т.

3 зад. – т.

Общ брой точки

1

Елина Димитрова Димитрова

10

10

10

30

2

Елизабет Арахангелова Николова

10

10

10

30

3

Мартин Светославов Савов

8

10

10

28

4

Стефан Светославов Савов

8

10

9

27

5

Стефан Атанасов Милев

8

8

9

25

6

Николай Людмилов Какачев

7,5

6

9

23,5

7

Иван Петров Германов

7,5

10

6

23,5

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС – 14. 01. 2012г. /VІІ клас/

Име, Презиме, Фамилия

У-ще

Тест

Зад. 1

Зад. 2

Зад. 3

Общ брой точки

1

Стефан Светославов Савов

143 ОУ

40

20

12

28

100

2

Мартин Светославов Савов

143 ОУ

40

20

10

28

98

3

Елизабет Арахангелова Николова

143 ОУ

40

19

12

25

96

4

Анна-Мария Илиева Георгиева

130 СОУ

32

20

10

28

90

5

Анна-Мария Илиева Илиева

42 ОУ

36

20

9

23

88

6

Мартин Мариянов Митов

49 ОУ

28

20

12

26

86

7

Ива Емилова Георгиева 

130 СОУ

36

10

12

26

84

8

Елина Димитрова Димитрова

143 ОУ

28

19

12

24

83

9

Християна Иванова Джумаданова

143 ОУ

32

19

9

20

80

10

Виктория Владимирова Георгиева

130 СОУ

32

11

7

25

75

11

Виктория Петрова Петрова

49 ОУ

40

0

11

24

75