Общински кръг на олимпиадите и националните състезания

15.12.2020

Общински кръг на олимпиадите и националните състезания

 

 

 

              Общински кръг на олимпиадите и националните състезания,    
  които ще се проведат в 143. ОУ "Георги Бенковски"                                                       
  Ученическа олимпиада Време на            провеждане    
1.  Знам и мога  - IV  клас 23.01.2021 г. Начало 09:00 ч.    
2.  Български език и литература - V, VІ, VІІ клас 13. 02.2021 г. Начало 09:00ч.    
3.  Математика  - IV, V, VI, VII клас 16.01.2021 г. Начало 09:00ч.    
4.  История и цивилизации - V, VІ, VІІ клас 30.01.2021 г. Начало 09:00ч.    
5.  География и икономика -V, VІ, VІІ клас 30.01.2021 г. Начало 14:00ч.    
6.  Физика VII клас 24.01.2021 г. Начало 09:00ч.    
7.  Астрономия V – VI и  VII клас до 20.01.2021 г.     
8.  Химия и опазване на околната среда  VII клас 23.01.2021 г. Начало 09:00ч.    
9.  Биология и здравно образование VII клас

24.01.2021 г.

Начало 14:00ч.

   
10.  Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 18.03.2021 г. Начало12:00 ч.    
11.  „Ключът на музиката“ 21.01.2021   г.