Съобщение

03.10.2019

Съобщение

 

Уважаеми родители,

     Математическото състезание "Черноризец Храбър" ще се проведе на 01.11.2019 год. /петък/ от 11.00ч.  до  12.30 ч. Таксата за участие е 10 лв. и се събира  в 125. СУ от 08.00 ч. до 17.00 ч. Записването е до 29.10.2019 год.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО