ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІІ. СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

28.05.2020 г.

Български език и литература

27.02.2020 г.

26.03.2020 г.

30.04.2020 г.

 

Английски език

06.03.2020 г.

03.04.2020 г.

08.05.2020 г.

03.06.2020 г.

Математика

12.05.2020 г.

Математика

25.03.2020 г.

24.04.2020 г.

03.06.2020 г.

10.06.2020 г.

 

История и цивилизации

02.06.2020 г.

География и икономика

29.04.2020 г.

Човекът и природата

24.04.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

27.05.2020 г.

Български език и литература

26.02.2020 г.

25.03.2020 г.

29.04.2020 г.

 

Английски език

06.03.2020 г.

03.04.2020 г.

08.05.2020 г.

03.06.2020 г.

Математика

12.05.2020 г.

Математика

25.03.2020 г.

24.04.2020 г.

03.06.2020 г.

10.06.2020 г.

 

История и цивилизации

02.06.2020 г.

География и икономика

29.04.2020 г.

Човекът и природата

24.04.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

27.05.2020 г.

Български език и литература

26.02.2020 г.

25.03.2020 г.

29.04.2020 г.

 

Английски език

06.03.2020 г.

03.04.2020 г.

08.05.2020 г.

03.06.2020 г.

Математика

12.05.2020 г.

Математика

25.03.2020 г.

24.04.2020 г.

03.06.2020 г.

10.06.2020 г.

 

История и цивилизации

02.06.2020 г.

География и икономика

29.04.2020 г.

Човекът и природата

24.04.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

28.05.2020 г.

Български език и литература

27.02.2020 г.

26.03.2020 г.

30.04.2020 г.

 

Английски език

06.03.2020 г.

03.04.2020 г.

08.05.2020 г.

03.06.2020 г.

Математика

12.05.2020 г.

Математика

25.03.2020 г.

24.04.2020 г.

03.06.2020 г.

10.06.2020 г.

 

История и цивилизации

02.06.2020 г.

География и икономика

29.04.2020 г.

Човекът и природата

24.04.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

27.05.2020 г.

Български език и литература

27.02.2020 г.

26.03.2020 г.

29.04.2020 г.

 

Английски език

06.03.2020 г.

03.04.2020 г.

08.05.2020 г.

03.06.2020 г.

Математика

12.05.2020 г.

Математика

25.03.2020 г.

24.04.2020 г.

03.06.2020 г.

10.06.2020 г.

 

История и цивилизации

02.06.2020 г.

География и икономика

29.04.2020 г.

Човекът и природата

24.04.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

28.05.2020 г.

Български език и литература

13.03.2020 г.

23.04.2020 г.

 

Английски език

08.04.2020 г.

13.05.2020 г.

Математика

07.05.2020 г.

Математика

02.03.2020 г.

18.03.2020 г.

07.04.2020 г.

08.06.2020 г.

 

История и цивилизации

05.06.2020 г.

География и икономика

02.04.2020 г.

Човекът и природата

19.03.2020 г.

28.05.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

28.05.2020 г.

Български език и литература

13.03.2020 г.

23.04.2020 г.

 

Английски език

08.04.2020 г.

13.05.2020 г.

Математика

07.05.2020 г.

Математика

02.03.2020 г.

18.03.2020 г.

07.04.2020 г.

08.06.2020 г.

 

История и цивилизации

05.06.2020 г.

География и икономика

02.04.2020 г.

Човекът и природата

19.03.2020 г.

28.05.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

28.05.2020 г.

Български език и литература

13.03.2020 г.

23.04.2020 г.

 

Английски език

08.04.2020 г.

13.05.2020 г.

Математика

07.05.2020 г.

Математика

02.03.2020 г.

18.03.2020 г.

07.04.2020 г.

08.06.2020 г.

 

История и цивилизации

05.06.2020 г.

География и икономика

02.04.2020 г.

Човекът и природата

19.03.2020 г.

28.05.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

28.05.2020 г.

Български език и литература

13.03.2020 г.

23.04.2020 г.

 

Английски език

08.04.2020 г.

13.05.2020 г.

Математика

07.05.2020 г.

Математика

02.03.2020 г.

18.03.2020 г.

07.04.2020 г.

08.06.2020 г.

 

История и цивилизации

05.06.2020 г.

География и икономика

02.04.2020 г.

Човекът и природата

19.03.2020 г.

28.05.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.05.2020 г.

Български език и литература

20.02.2020 г.

19.03.2020 г.

23.04.2020 г.

28.05.2020 г.

 

Английски език

25.02.2020 г.

24.03.2020 г.

23.04.2020 г.

20.05.2020 г.

Математика

13.05.2020 г.

Математика

16.03.2020 г.

27.04.2020 г.

21.05.2020 г.

 

История и цивилизации

03.06.2020 г.

География и икономика

15.05.2020 г.

Биология и здравно образование

23.04.2020 г.

Физика и астрономия

20.03.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

31.03.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.05.2020 г.

Български език и литература

20.02.2020 г.

19.03.2020 г.

23.04.2020 г.

28.05.2020 г.

 

Английски език

02.04.2020 г.

07.05.2020 г.

Математика

13.05.2020 г.

Математика

16.03.2020 г.

27.04.2020 г.

21.05.2020 г.

 

История и цивилизации

03.06.2020 г.

География и икономика

15.05.2020 г.

Биология и здравно образование

23.04.2020 г.

Физика и асторономия

20.03.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

17.03.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.05.2020 г.

Български език и литература

20.02.2020 г.

13.03.2020 г.

23.04.2020 г.

28.05.2020 г.

 

Английски език

02.04.2020 г.

07.05.2020 г.

Математика

13.05.2020 г.

Математика

16.03.2020 г.

27.04.2020 г.

21.05.2020 г.

 

История и цивилизации

03.06.2020 г.

География и икономика

15.05.2020 г.

Биология и здравно образование

23.04.2020 г.

Физика и астрономия

20.03.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

17.03.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.05.2020 г.

Български език и литература

20.02.2020 г.

13.03.2020 г.

23.04.2020 г.

28.05.2020 г.

 

Английски език

02.04.2020 г.

07.05.2020 г.

Математика

13.05.2020 г.

Математика

16.03.2020 г.

27.04.2020 г.

21.05.2020 г.

 

История и цивилизации

03.06.2020 г.

География и икономика

15.05.2020 г.

Биология и здравно образование

23.04.2020 г.

Физика и астрономия

20.03.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

05.05.2020 г.