ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

    

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

26.05.2021 г.

Български език и литература

24.02.2021 г.

17.03.2021 г.

22.04.2021 г.

 

Английски език

05.03.2021 г.

26.03.2021 г.

29.04.2021 г.

Математика

18.05.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

23.03.2021 г.

20.04.2021 г.

 

История и цивилизации

01.06.2021 г.

География и икономика

14.04.2021 г.

Човекът и природата

04.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

13.05.2021 г.

Български език и литература

23.02.2021 г.

18.03.2021 г.

16.04.2021 г.

 

Английски език

05.03.2021 г.

26.03.2021 г.

29.04.2021 г.

Математика

18.05.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

23.03.2021 г.

22.04.2021 г.

 

История и цивилизации

01.06.2021 г.

География и икономика

14.04.2021 г.

Човекът и природата

04.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

26.05.2021 г.

Български език и литература

24.02.2021 г.

17.03.2021 г.

21.04.2021 г.

 

Английски език

05.03.2021 г.

26.03.2021 г.

29.04.2021 г.

Математика

18.05.2021 г.

 

22.02.2021 г.

23.03.2021 г.

22.04.2021 г.

 

История и цивилизации

01.06.2021 г.

География и икономика

14.04.2021 г.

Човекът и природата

04.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

13.05.2021 г.

Български език и литература

23.02.2021 г.

18.03.2021 г.

16.04.2021 г.

 

Английски език

05.03.2021 г.

26.03.2021 г.

29.04.2021 г.

Математика

18.05.2021 г.

Математика

22.02.2021 г.

23.03.2021 г.

22.04.2021 г.

 

История и цивилизации

01.06.2021 г.

География и икономика

14.04.2021 г.

Човекът и природата

04.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

26.05.2021 г.

Български език и литература

24.02.2021 г.

17.03.2021 г.

21.04.2021 г.

 

Английски език

05.03.2021 г.

26.03.2021 г.

29.04.2021 г.

Математика

18.05.2021 г.

Математика

22.04.2021 г.

23.03.2021 г.

22.04.2021 г.

 

История и цивилизации

01.06.2021 г.

География и икономика

14.04.2021 г.

Човекът и природата

20.05.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

18.05.2021 г.

Български език и литература

15.02.2021 г.

15.03.2021 г.

26.04.2021 г.

 

Английски език

19.02.2021 г.

19.04.2021 г.

31.05.2021 г.

Математика

29.04.2021 г.

Математика

04.03.2021 г.

17.03.2021 г.

15.04.2021 г.

 

История и цивилизации

04.06.2021 г.

География и икономика

01.04.2021 г.

Човекът и природата

10.03.2021 г.

26.05.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

18.05.2021 г.

Български език и литература

15.02.2021 г.

15.03.2021 г.

26.04.2021 г.

 

Английски език

19.02.2021 г.

19.04.2021 г.

31.05.2021 г.

Математика

29.04.2021 г.

Математика

04.03.2021 г.

17.03.2021 г.

15.04.2021 г.

 

История и цивилизации

04.06.2021 г.

География и икономика

01.04.2021 г.

Човекът и природата

10.03.2021 г.

26.05.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.05.2021 г.

Български език и литература

15.02.2021 г.

15.03.2021 г.

26.04.2021 г.

 

Английски език

19.02.2021 г.

19.04.2021 г.

31.05.2021 г.

Математика

29.04.2021 г.

Математика

04.03.2021 г.

17.03.2021 г.

15.04.2021 г.

 

История и цивилизации

04.06.2021 г.

География и икономика

01.04.2021 г.

Човекът и природата

10.03.2021 г.

26.05.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.05.2021 г.

Български език и литература

15.02.2021 г.

15.03.2021 г.

26.04.2021 г.

 

Английски език

19.02.2021 г.

19.04.2021 г.

31.05.2021 г.

Математика

29.04.2021 г.

Математика

04.03.2021 г.

17.03.2021 г.

15.04.2021 г.

 

История и цивилизации

04.06.2021 г.

География и икономика

01.04.2021 г.

Човекът и природата

10.03.2021 г.

26.05.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

27.05.2021 г.

Български език и литература

19.02.2021 г.

19.03.2021 г.

23.04.2021 г.

 

Английски език

08.03.2021 г.

29.03.2021 г.

26.04.2021 г.

Математика

29.04.2021 г.

Математика

04.03.2021 г.

17.03.2021 г.

15.04.2021 г.

 

История и цивилизации

04.06.2021 г.

География и икономика

01.04.2021 г.

Човекът и природата

10.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

11.05.2021 г.

Български език и литература

09.02.2021 г.

16.02.2021 г.

16.03.2021 г.

 

Английски език

23.02.2021 г.

20.04.2021 г.

01.06.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Математика

04.02.2021 г.

05.03.2021 г.

02.04.2021 г.

 

История и цивилизации

26.05.2021 г.

География и икономика

12.05.2021 г.

Биология и здравно образование

14.05.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

23.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

11.05.2021 г.

Български език и литература

09.02.2021 г.

16.02.2021 г.

16.03.2021 г.

 

Английски език

23.02.2021 г.

20.04.2021 г.

01.06.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Математика

04.02.2021 г.

05.03.2021 г.

02.04.2021 г.

 

История и цивилизации

26.05.2021 г.

География и икономика

12.05.2021 г.

Биология и здравно образование

14.05.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

23.03.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

11.05.2021 г.

Български език и литература

09.02.2021 г.

16.02.2021 г.

16.03.2021 г.

 

Английски език

23.02.2021 г.

20.04.2021 г.

01.06.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Математика

04.02.2021 г.

05.03.2021 г.

02.04.2021 г.

 

История и цивилизации

26.05.2021 г.

География и икономика

12.05.2021 г.

Биология и здравно образование

14.05.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

21.04.2021 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

11.05.2021 г.

Български език и литература

09.02.2021 г.

16.02.2021 г.

16.03.2021 г.

 

Английски език

23.02.2021 г.

20.04.2021 г.

01.06.2021 г.

Математика

17.05.2021 г.

Математика

04.02.2021 г.

05.03.2021 г.

02.04.2021 г.

 

История и цивилизации

26.05.2021 г.

География и икономика

12.05.2021 г.

Биология и здравно образование

14.05.2021 г.

Физика и астрономия

31.03.2021 г.

Химия и опазване на околната среда

21.04.2021 г.