ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА IІ срок на учебната 2020/2021 година

 

 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА,

през IІ срок на учебната 2020/2021 година

 

 

 

КЛАС

 

УЧИТЕЛ

 

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

 

ЧАС

място

Iа клас

Т. Колева

Понеделник

12:00

учебна стая

Iб клас

П. Йорданова

Вторник

12:00

учебна стая

Iв клас

В. Танев

Петък

12:00

учебна стая

Iг клас

М. Зафирова

Петък

12:00

учебна стая

IIа клас

Д. Иванова

Петък

12:45

учебна стая

IIб клас

Ек. Петрова

Четвъртък

12:00

учебна стая

IIв клас

В. Боянова

Петък

12:45

учебна стая

IIг клас

М. Спасова

Понеделник

17:30

учебна стая

IIIа клас

Евг. Георгиева

Сряда

12:45

учебна стая

IIIб клас

Кр. Йорданова

Сряда

12:45

учебна стая

IIIв клас

Р. Вартабедян

Петък

12:00

учебна стая

IIIг клас

Ст. Иванова

Петък

12:00

учебна стая

IVа клас

Й. Нешева

Четвъртък

18:45

учебна стая

IVб клас

М. Донева

Понеделник

12:00

учебна стая

IVв клас

Т. Георгиева

Понеделник

17:45

учебна стая

IVг клас

М. Лазарова

Понеделник

17:45

учебна стая

IVд клас

Л. Дронева

Четвъртък

12:00

учебна стая

Vа клас

Ем. Христова

Четвъртък

11:55

учебна стая

Vб клас

Г. Стоянов

Понеделник

11: 55

учебна стая

Vв клас

Н. Петров

Сряда

13:35

учебна стая

Vг клас

М. Христова

Понеделник

15:05

учебна стая

Vд клас

М. Жухова

Вторник

11:55

учебна стая

VIа клас

Б. Бакъшева

Петък

12:45

учебна стая

VIб клас

Л. Колева

Четвъртък

13:30

учебна стая

VIв клас

Ж. Манчева

Понеделник

10:15

учебна стая

VIг клас

В. Георгиева

Сряда

08:20

учебна стая

VIд клас

Цв. Ставрева

Четвъртък

11:55

учебна стая

VIIа клас

Р. Шуманска

Четвъртък

08:25

учебна стая

VIIб клас

Н. Гроздева

Четвъртък

15:25

учебна стая

VIIв клас

Б. Нинова

Вторник

09:15

учебна стая

VIIг клас

М. Тодорова

Петък

18:30

Кабинет зам.-директор