ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ІІ срок на учебната 2019/2020 година

 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

ІІ  срок на учебната 2019/2020 година

 

КЛАС

УЧИТЕЛ

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС

МЯСТО

Даниела Иванова

Понеделник

12:00

Класна стая

Екатерина Петрова

Вторник

12:00

Класна стая

Валя Боянова

Понеделник

12:00

Класна стая

Мариана Спасова

Понеделник

12:00

Класна стая

IIа

Евгения Георгиева

Понеделник

17:30

Класна стая

IIб

Красимира Йорданова

Понеделник

17:30

Класна стая

IIв

Румяна Вартабедян

Петък

17:30

Класна стая

IIг

Стефка Иванова

Петък

17:30

Класна стая

IIIа

Йонка Нешева

Петък

13:30

Учителска стая

IIIб

Марияна Донева

Петък

12:00

Учителска стая

IIIв

Теменужка Георгиева

Петък

12:40

Учителска стая

IIIг

Мария Лазарова

Четвъртък

12:00

Учителска стая

IIIд

Латинка Дронева

Петък

12:00

Учителска стая

IVа

Венцислав Танев

Петък

17:50

Класна стая

IVб

Таня Колева

Петък

18:00

Класна стая

IVв

Петя Йорданова

Петък

12:00

Учителска стая

IVг

Наташа Иванова

Петък

12:00

Учителска стая

IVд

Милена Зафирова

Петък

17:50

Класна стая

Благуна Бакъшева

Сряда

12:45

Учителска стая

Лилия Колева

Петък

12:00

Учителска стая

Женя Манчева

Вторник

08:20

Учителска стая

Вероника Георгиева

Вторник

18:30

Класна стая

Цветелина Ставрева

Вторник

13:55

Учителска стая

VIа

Румяна Шуманска

Четвъртък

10:20

Учителска стая

VIб

Наталия Гроздева

Сряда

12:00

Учителска стая

VIв

Бойка Нинова

Понеделник

11:10

Учителска стая

VIг

Милена Тодорова

Петък

13:35

Кабинет на зам.-директор

VIIа

Николай Петров

Вторник

14:20

Учителска стая

VIIб

Лилия Монова

Понеделник

12:40

Учителска стая

VIIв

Георги Стоянов

Петък

13:15

Учителска стая

VIIг

Димитринка Таскова

Вторник

12:00

Учителска стая