ЗА УЧИЛИЩЕТО

ИСТОРИЯ

143 основно училище „Георги Бенковски” има почти вековна история.

През 2010 година то чества 90 години като Софийско народно първоначално училище ,Георги

Бенковски”.

 

Възникнало като разклонение на твърде разрасналото се основно училище „Антим І , училище „Георги Бенковски” поема дълъг и успешен път на развитие, преодолявайки много изпитания, свързани главно с помещаването на своите ученици. През 1950 г. училището става основно. Поради увеличаване на броя на учениците и ограничения сграден капацитет през 1956 г. то отново е обявено за начално, като средният курс е прехвърлен в 95 начално училище „Георги Мишев” - в една сграда заедно с бившето немско училище.

До 1963 г. сградата на 143 училище е била на ул. „Черковна” - зад Военното окръжие. до 1965 г., когато е бил завършен строежът на новата сграда на ул. „Тодорини кукли” 09 9, учениците му са били разделени на три потока, поети във 24 гимназия, в 44 основно училище и в 95 начално училище. На 1.09.1966 г. със специално решение на СГНС 95 училище, приело името “Георги Бенковски”, било обявено като филиал на 143 основно училище, а на 7.01.1967 г. с писмо но МНП се възстановява патронът на 143 училище, а 95 училище по-късно се обособява като самостоятелно с друго име. Така ОУ „Георги Бенковски” е просъществувало през десетилетията, сменяйки типа си, сградите си, номера си, но е останало вярно на своя патрон.Учейки се от собствената история, следвайки своята мисия, училището не престава да търси форми за утвърждаване на своя просперитет.

В 143 ОУ „ Георги Бенковски” се обучават 750 ученици, разпределени в 31 паралелки от първи до седми клас.

Разгледайте галерията със снимки на сградата през годините>>