Учебни смени

                                        

През първия учебен срок  първа смяна ще учат учениците от I, III, IV, V клас и групите за ЦДО - IIклас.

Втора смяна ще учат учениците от II, VI, VII клас и ЦДО – I, III, IV клас.

 

Начало на учебни занятия:

  •         първа смяна – 7.40 часа.
  •         втора смяна – 13.35 часа.
  •         първи клас – 8.00 часа.

 

За начален етап доставката на продуктите по схемите:

  •     „Училищно мляко“ започва на 19.09.2017 г.
  •     „Училищен плод“ започва на 20.09.2017 г.