График за втори час на класа І. срок на учебната 2019/2020 година

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

І. срок на учебната 2019/2020 година

 

КЛАС

УЧИТЕЛ

ДЕН

ОТ

СЕДМИЦАТА

ЧАС

МЯСТО

Даниела Иванова

Понеделник

12:00

Учителска стая

Екатерина Петрова

Четвъртък

12:00

Класна стая

Валя Боянова

Понеделник

12:00

Класна стая

Мариана Спасова

Понеделник

12:00

Класна стая

IIа

Евгения Георгиева

Понеделник

12:00

Учителска стая

IIб

Красимира Йорданова

Понеделник

12:00

Учителска стая

IIв

Румяна Вартабедян

Петък

12:00

Учителска стая

IIг

Стефка Иванова

Петък

12:00

Учителска стая

IIIа

Йонка Нешева

Петък

12:00

Учителска стая

IIIб

Марияна Донева

Понеделник

13:35

Учителска стая

IIIв

Теменужка Георгиева

Петък

12:00

Учителска стая

IIIг

Мария Лазарова

Сряда

15:25

Учителска стая

IIIд

Латинка Дронева

Четвъртък

12:45

Учителска стая

IVа

Венцислав Танев

Понеделник

12:45

Учителска стая

IVб

Таня Колева

Понеделник

12:45

Учителска стая

IVв

Петя Йорданова

Понеделник

11:50

Учителска стая

IVг

Наташа Иванова

Понеделник

11:50

Учителска стая

IVд

Милена Зафирова

Понеделник

12:45

Учителска стая

Благуна Бакъшева

Петък

11:10

Учителска стая

Лилия Колева

Понеделник

13:30

Учителска стая

Женя Манчева

Вторник

15:05

Учителска стая

Вероника Георгиева

Сряда

13:35

Учителска стая

Цветелина Ставрева

Четвъртък

12:00

Учителска стая

VIа

Румяна Шуманска

Вторник

15:00

Учителска стая

VIб

Наталия Гроздева

Сряда

16:15

Учителска стая

VIв

Бойка Нинова

Петък

17:05

Учителска стая

VIг

Димитринка Трендафилова

Сряда

13:35

Учителска стая

VIIа

Николай Петров

Четвъртък

12:00

Учителска стая

VIIб

Лилия Монова

Сряда

18:30

Учителска стая

VIIв

Георги Стоянов

Петък

12:00

Учителска стая

VIIг

Димитринка Таскова

Сряда

16:15

Учителска стая