ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІІ. СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

   

Учител

Предмет

Консултации с ученици

Допълнителни консултации с ученици

Ден от седмицата

Час

Място

Ден от седмицата

Час

Място

1.

Даниела Иванова

БЕЛ/математика

Сряда

12:00

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

2. 

Екатерина Петрова

БЕЛ/математика

Понеделник

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

3. 

Валя Боянова

БЕЛ/математика

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

4. 

Мариана Спасова

БЕЛ/математика

Сряда

12:00

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

4. 

Евгения Георгиева

БЕЛ/математика

Четвъртък

12:45

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

5. 

Красимира Йорданова

БЕЛ/математика

Четвъртък

12:45

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

6. 

Румяна Вартабедян

БЕЛ/математика

Четвъртък

12:45

Класна стая

Понеделник

17:30

Класна стая

7. 

Стефка Иванова

БЕЛ/математика

Четвъртък

12:45

Класна стая

Понеделник

17:30

Класна стая

8. 

Йонка Нешева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/КМ

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

9. 

Марияна Донева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

13:30

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

10.

Теменужка Георгиева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

12:40

Класна стая

Понеделник

12:00

Класна стая

11. 

Мария Лазарова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

12:40

Класна стая

Понеделник

12:40

Класна стая

12. 

Латинка Дронева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:40

Класна стая

13. 

Венцислав Танев

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Петък

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

14. 

Таня Колева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

12:45

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

 15.

Петя Йорданова

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Петък

17:50

Класна стая

Понеделник

18:30

Класна стая

16. 

Наташа Иванова

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Петък

17:50

Класна стая

Понеделник

18:30

Класна стая

17. 

Милена Зафирова

БЕЛ/математика/ЧО

Четвъртък

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

18. 

Иванка Ценкова

Компютърно моделиране

Четвъртък

12:00

Малък компютърен кабинет

Сряда

12:45

Кабинет на зам.-директорите

19. 

Милена Тодорова

Изобразително изкуство

Вторник

12:45

Кабинет на зам.-директорите

Сряда

12:45

Кабинет на зам.-директорите

20. 

Румяна Шуманска

Български език и литература

Вторник

13:30

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

21. 

Лилия Колева

Български език и литература

Понеделник

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

22. 

Бойка Нинова

Български език и литература

Петък

13:35

Класна стая

Вторник

13:30

Класна стая

23. 

Николай Петров

Български език и литература

Петък

13:30

Класна стая

Вторник

14:25

Класна стая

24. 

Ивайло Славов

Английски език

Вторник

12:45

Класна стая

Сряда

13:35

Класна стая

25. 

Невена Иванова

Английски език

Понеделник/Петък

12:00/13:35

Класна стая

Сряда/

Вторник

11:10/

13:35

Класна стая

26. 

Камелия Мицковска

Английски език

Сряда/

Четвъртък

12:45/12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

27. 

Цветина Милева

Английски език

Понеделник

12:00

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

28. 

Блага Бакъшева

Математика

Понеделник

12:00

Класна стая

Петък

14:25

Класна стая

29. 

Женя Манчева

Математика

Петък

13:30

Класна стая

Понеделник

13:30

Класна стая

30. 

Мария Жухова

Математика

Петък

14:30

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

31.

Лилия Монова

Математика

Сряда

13:30

Класна стая

Петък

13:35

Класна стая

32. 

Емилия Христова

ИТ/Човекът и природата/Химия и ООС

Сряда/

Петък

12:00/

13:35

Малък компютърен кабинет

Понеделник

15:25

Малък компютърен кабинет

33. 

Димитринка Таскова

ИТ/ФА/ХООС/

Човекът и природата

Вторник

14:25

Класна стая

Сряда

15:25

Класна стая

34. 

Наталия Гроздева

История и цивилизации

Вторник

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

35. 

Георги Стоянов

География и икономика/ИЦ

Петък

12:00

Класна стая

Понеделник

13:35

Класна стая

36. 

Вероника Георгиева

Човекът и природата/Биология и ЗО

Вторник

12:45

Класна стая

Понеделник/

Вторник

12:45/

13:35

Класна стая

37. 

Ирена Дойчинова

Химия и опазване на околната среда

Вторник

13:30

Дирекция

-

-

-

38. 

Николай Николов

Музика

Сряда

12:45

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

 39.

Виолин Неделчев

Изобразително изкуство

Сряда

12:45

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

40. 

Свидна Еленкова

ИТ/Технологии и предприемачество

Понеделник

14:25

Компютърен кабинет

Петък

12:45

Компютърен кабинет

41. 

Десислава Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Вторник

12:45

Физкултурен салон

Сряда

12:45

Физкултурен салон

42. 

Ивелина Тасева

Физическо възпитание и спорт

Сряда

12:45

Физкултурен салон

Вторник

12:45

Физкултурен салон

43. 

Цветелина Ставрева

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

12:00

Физкултурен салон

Петък

12:00

Физкултурен салон

44. 

Петър Матев

Физическо възпитание и спорт

Вторник

13:35

Физкултурен салон

Петък

13:35

Физкултурен салон