ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Учител

Предмет

Консултации с ученици

Допълнителни консултации с ученици

Ден от седмицата

Час

Място

Ден от седмицата

Час

Място

 1.

Даниела Иванова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

2. 

Екатерина Петрова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

3. 

Валя Боянова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

4. 

Мариана Спасова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

5. 

Евгения Георгиева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

6. 

Красимира Йорданова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

12:00

Класна стая

Понеделник

12:45

Класна стая

7. 

Румяна Вартабедян

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

 8.

Стефка Иванова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

9. 

Йонка Нешева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/

компютърно моделиране

Понеделник

Сряда

12:45

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

10. 

Марияна Донева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/

компютърно моделиране

Понеделник

Сряда

12:45

13:35

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

 11.

Теменужка Георгиева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/

компютърно моделиране

Понеделник

Вторник

12:45

13:35

Класна стая

Петък

12:45

Класна стая

12. 

Мария Лазарова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

13. 

Латинка Дронева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

 14.

Венцислав Танев

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

15. 

Таня Колева

БЕЛ/математика/ОС

Вторник

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

16. 

Петя Йорданова

БЕЛ/математика/ОС

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:40

Класна стая

 17.

Милена Зафирова

БЕЛ/математика/ОС

Понеделник

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

18. 

Иванка Ценкова

Изобразително изкуство

Сряда

12:45

Кабинет на зам.-директорите

Вторник

12:45

Кабинет на зам.-директорите

19.

Милена Тодорова

Изобразително изкуство

Сряда

12:45

Кабинет на зам.-директорите

Четвъртък

12:45

Кабинет на зам.-директорите

20.` 

Румяна Шуманска

Български език и литература

Понеделник

13:35

Класна стая

Петък

13:35

Класна стая

21. 

Лилия Колева

Български език и литература

Петък

13:35

Класна стая

Сряда

13:30

Класна стая

 22.

Бойка Нинова

Български език и литература

Вторник

13:35

Класна стая

Сряда

13:35

Класна стая

23. 

Николай Петров

Български език и литература

Четвъртък

11:55

Класна стая

Вторник

13:35

Класна стая

24. 

Антония Халачева

Английски език

 

Понеделник

Вторник

 

13:35/

10:30

Класна стая

Вторник

Четвъртък

09:30/

14:25

Класна стая

25. 

Невена Иванова

Английски език

Понеделник

13:30

Класна стая

Петък

13:30

Класна стая

26. 

Камелия Мицковска

Английски език

Четвъртък

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

27. 

Цветина Милева

Английски език

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

11:50

Класна стая

 28.

Благуна Бакъшева

Математика

Четвъртък

13:35

Класна стая

Понеделник

11:55

Класна стая

29. 

Женя Манчева

Математика

Петък

13:30

Класна стая

Вторник

13:30

Класна стая

30. 

Мария Жухова

Математика

Петък

11:55

Класна стая

Четвъртък

13:35

Класна стая

 31.

Лилия Монова

Математика

Понеделник

14:20

Класна стая

Петък

14:20

Класна стая

32. 

Емилия Христова

Човекът и природата/Химия и ООС/Физика и астрономия

Понеделник

11:55/

15:25

Деловодство

Понеделник

12:45/

14:25

Деловодство

 33.

Ирена Дойчинова

Химия и опазване на околната среда

Понеделник

13:30

Дирекция

Вторник

13:30

Дирекция

34. 

Наталия Гроздева

История и цивилизации

Вторник

Сряда

12:00/

13:00

Класна стая

Четвъртък

Понеделник

12:00/

13:30

Класна стая

35. 

Георги Стоянов

География и икономика

Петък

Четвъртък

12:00/

13:30

Класна стая

Понеделник/

Вторник

12:00/

13:30

Класна стая

36. 

Вероника Георгиева

Човекът и природата/Биология и ЗО

Понеделник

Вторник

11:55

13:30

Класна стая

Понеделник

13:30

Класна стая

 37.

Николай Николов

Музика

Четвъртък

 

11:00

13:30

Класна стая

Вторник

10:15

13:30

Класна стая

38. 

Виолин Неделчев

Изобразително изкуство

Петък

11:00

13:30

Малък компютърен кабинет

Вторник

12:00

14:25

Малък компютърен кабинет

39. 

Милиодора Христова

Информационни технологии/Технологии и предприемачество

Вторник

 

11:00

13:35

Голям компютърен кабинет

Четвъртък

11:55/

13:35

Голям компютърен кабинет

40. 

Ралица Николаева

Информационни технологии

Понеделник

18:30

Голям компютърен кабинет

Сряда

18:30

Голям компютърен кабинет

 41.

Десислава Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Четвъртък

12:45

Физкултурен салон/двор

Понеделник

12:00

Физкултурен салон/двор

42. 

Ивелина Тасева

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

12:00

Физкултурен салон/двор

Петък

10:15

Физкултурен салон/двор

43. 

Цветелина Ставрева

Физическо възпитание и спорт

Сряда

11:55

Физкултурен салон/двор

Четвъртък

11:55

Физкултурен салон/двор

44. 

Петър Матев

Физическо възпитание и спорт

Сряда

12:45

Физкултурен салон/двор

Петък

11:00

Физкултурен салон/двор