ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА І. СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

 

Учител

Предмет

Консултации с ученици

Допълнителни консултации с ученици

Ден от седмицата

Час

Място

Ден от седмицата

Час

Място

1. 

Даниела Иванова

БЕЛ/математика

Сряда

12:00  

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

2. 

Екатерина Петрова

БЕЛ/математика

Понеделник

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

3.

Валя Боянова

БЕЛ/математика

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

4. 

Мариана Спасова

БЕЛ/математика

Сряда

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

5. 

Евгения Георгиева

БЕЛ/математика

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

6. 

Красимира Йорданова

БЕЛ/математика

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

7. 

Румяна Вартабедян

БЕЛ/математика

Четвъртък

12:45

Класна стая

Понеделник

12:00

Класна стая

8. 

Стефка Иванова

БЕЛ/математика

Вторник

12:45

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

9. 

Йонка Нешева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/Комп. моделиране

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

10.  

Марияна Донева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

11. 

Теменужка Георгиева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

12. 

Мария Лазарова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

13. 

Латинка Дронева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Четвъртък

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

14. 

Венцислав Танев

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Вторник

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

15. 

Таня Колева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

16. 

Петя Йорданова

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Понеделник

12:30

Класна стая

Петък

12:40

Класна стая

 17.

Наташа Иванова

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Понеделник

12:30

Класна стая

Петък

12:40

Класна стая

18. 

Милена Зафирова

БЕЛ/математика/човекът и обществото

Четвъртък

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

19. 

Иванка Ценкова

Компютърно моделиране

Вторник

12:45

Кабинет на зам.-директорите

Сряда

12:45

Кабинет на зам.-директорите

20. 

Милена Тодорова

Изобразително изкуство

Вторник

12:45

Кабинет на зам.-директорите

Понеделник

12:45

Кабинет на зам.-директорите

21. 

Румяна Шуманска

Български език и литература

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

18:30

Класна стая

22. 

Лилия Колева

Български език и литература

Петък

12:45

Класна стая

Сряда

13:30

Класна стая

23. 

Бойка Нинова

Български език и литература

Вторник

18:35

Класна стая

Петък

18:35

Класна стая

24. 

Николай Петров

Български език и литература

Вторник

12:00

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

25. 

Димитринка Трендафилова

Английски език

Четвъртък

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

26. 

Невена Иванова

Английски език

Четвъртък

13:35

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

 27.

Камелия Мицковска

Английски език

Четвъртък

12:00

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

28. 

Цветина Милева

Английски език

Вторник

12:45

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

29. 

Блага Бакъшева

Математика

Понеделник

13:35

Класна стая

Вторник

10:20

Класна стая

30. 

Женя Манчева

Математика

Вторник

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

31. 

Мария Жухова

Математика

Петък

12:00

Класна стая

Петък

14:30

Класна стая

32. 

Лилия Монова

Математика

Вторник

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

33. 

Емилия Христова

ИТ/Човекът и природата/Химия и ООС

Петък

12:00

Малък компютърен кабинет

Петък

12:00

Малък компютърен кабинет

34. 

Димитринка Таскова

ИТ/Физика и астрономия/Химия и ООС

Четвъртък

18:35

Класна стая

Понеделник

18:35

Класна стая

35. 

Наталия Гроздева

История и цивилизации

Понеделник

17:50

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

36. 

Георги Стоянов

География и икономика/ИЦ

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

37. 

Вероника Георгиева

Човекът и природата/Биология и ЗО

Вторник

12:45

Класна стая

Четвъртък

14:25

Класна стая

38. 

Ирена Дойчинова

Химия и опазване на околната среда

Сряда

12:00

Дирекция

-

-

-

39. 

Николай Николов

Музика

Вторник

11:10

Класна стая в топлата връзка

Сряда

14:25

Класна стая в топлата връзка

40. 

Виолин Неделчев

Изобразително изкуство

Петък

11:00

Класна стая в топлата връзка

Сряда

14:00

Класна стая в топлата връзка

41. 

Свидна Еленкова

Технологии и предприемачество

Понеделник

15:25

Голям компютърен кабинет

Петък

12:45

Голям компютърен кабинет

42. 

Десислава Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Петък

12:00

Физкултурен салон

Вторник

09:20

Физкултурен салон

43. 

Ивелина Тасева

Физическо възпитание и спорт

Сряда

13:35

Физкултурен салон

Понеделник

12:45

Физкултурен салон

44. 

Цветелина Ставрева

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

17:00

Физкултурен салон

Сряда

12:00

Физкултурен салон

45. 

Петър Матев

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

12:30

Физкултурен салон

Петък

12:30

Физкултурен салон