График за консултации на учителите от ЦОУД с ученици и родители през ІI срок на учебната 2019/2020 година

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПА ЦОУД

С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Клас

Учител

Ден от седмицата

Час

Място на консултацията

І А, Г

Р. Николаева

Четвъртък

18:00

Класна стая

І Б, Г

Ив. Димова

Четвъртък

18:00

Класна стая

І В

Т. Трифонова

Вторник

18:00

Класна стая

ІІ А, Б

Н. Иванова

Понеделник

13:30

Класна стая

ІІ Б, В

Й. Славчова

Сряда

13:30

Класна стая

ІІ Г

Й. Маркова

Четвъртък

13:30

Класна стая

ІІІА,Б,Д

Д. Бадарова

Петък

11:50

Класна стая

ІІІА,В,Г

М. Христова

Четвъртък

11:20

Класна стая

ІVА,Б,В,Г,Д

Ел. Максимова

Понеделник

13:30

Блок 11