График за консултации на учителите от ЦОУД с ученици и родители през ІI срок на учебната 2020/2021 година

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ

ОТ  УЧИТЕЛИТЕ ЦОУД ПРЕЗ 

II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

КЛАС

 

УЧИТЕЛ

 

УЧЕБЕН

ПРЕДМЕТ

 

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

 

ЧАС

МЯСТО НА

КОНСУЛ-

ТАЦИЯТА

I а,г клас

Надежда Иванова

Български език и л-ра

Математика, Околен свят

Четвъртък

18.00–18.35

Класна стая

I б,г клас

Наташа Иванова

Български език и л-ра

Математика, Околен свят

Четвъртък

18.00–18.35

Класна стая

Iв,г клас

Йорданина Маркова

Български език и л-ра

Математика, Околен свят

Петък

11.15-12.15

Класна стая

II а клас

Ралица Николаева

Български език и л-ра

Математика, Околен свят

Петък

11.00-11.35

Класна стая

II в,г клас

Темелка Трифонова

Български език и л-ра

Математика, Околен свят

Сряда

11.15-12.15

Класна стая

II б, г клас

Дора Бадарова

Български език и л-ра

Математика, Околен свят

Четвъртък

12.15-12.50

Класна стая

III а,б клас

Ивелина Димова

Български език и л-ра

Математика,Човекът и обществото,

Човекът и природата

Четвъртък

18.00–18.35

Класна стая

III в г клас

Йорданка Славчова

Български език и л-ра

Математика,Човекът и обществото,

Човекът и природата

Четвъртък

18.00–18.35

Класна стая

 IV клас

Елица Максимова

Български език и л-ра

Математика,Човекът и обществото,

Човекът и природата

Понеделник

12:30 -13:30

Класна стая