График за консултации на учителите от ЦОУД

График за консултации на учителите от ЦОУД

с ученици и родители през І срок на учебната 2019/2020 година

 

Клас

Учител

Ден от седмицата

Час

Място на консултацията

І А, Г

Р. Николаева

Сряда

1800

класна стая

І Б, Г

И. Димова

Понеделник

1800

класна стая

І В

Т. Трифонова

Сряда

1800

класна стая

ІІ А, Б

Н. Иванова

Понеделник

1800

класна стая

ІІ Б, В

Й. Славчева

Вторник

1800

класна стая

ІІ Г

Й. Маркова

Сряда

1800

класна стая

ІІІ

Д. Бадарова

Четвъртък

1330

класна стая

ІІІ

М. Христова

Сряда

1330

класна стая

ІV

Ел. Максимова

Понеделник

1800

блок 11