График на учебните часове по спортни дейности за II срок на учебната 2020/2021 година

 

ГРАФИК

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

За втория срок на учебната 2020/2021 година

 

Клас/ паралелка

Спортни дейности

Учител

Време на провеждане

Място на провеждане

Лека атлетика

Д. Тодорова

Четвъртък – 12:00-12:35 ч.

Спортна площадка

Лека атлетика

Д. Тодорова

Четвъртък – 11:15-11:50 ч.

Спортна площадка

Лека атлетика

Ив. Тасева

Четвъртък – 10:30-11:05 ч.

Спортна площадка

Лека атлетика

Ив. Тасева

Четвъртък – 11:15-11:50 ч.

Спортна площадка

IIа

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Сряда – 15:20-15:55 ч.

Спортна площадка

IIб

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасевa

Понеделник – 15:20-15:55 ч.

Спортна площадка

IIв

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Понеделник – 15:20-15:55 ч.

Спортна площадка

IIг

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Вторник – 13:35-14:10 ч.

Спортна площадка

IIIа

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасева

Четвъртък – 11:55-12:35 ч.

Спортна площадка

IIIб

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасева

Понеделник – 11:55-12:35 ч.

Спортна площадка

IIIв

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Сряда - 11:55-12:35 ч.

Спортна площадка

IIIг

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Сряда – 11:05-11:45 ч.

Спортна площадка

IVа

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Четвъртък – 13:35-14:15 ч.

Спортна площадка

IVб

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Четвъртък – 14:25-15:05 ч.

Спортна площадка

IVв

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Д. Тодорова

Четвъртък - 15:25-16:05 ч.

Спортна площадка

IVг

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасева

Сряда – 12:45-13:25 ч.

Спортна площадка

IVд

Лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол

Ив. Тасева

Четвъртък – 13:35-14:15 ч.

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Сряда – 17:05-17:45 ч.

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Четвъртък – 17:05-17:45 ч.

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Сряда - 17:50-18:30 ч.

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Вторник – 17:50-18:30 ч.

Спортна площадка

Футбол/баскетбол

П. Матев

Вторник – 17:05-17:45 ч.

Спортна площадка

VIа

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 09:15-09:55 ч.

Спортна площадка

VIб

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 12:45-13:25 ч.

Спортна площадка

VIв

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 08:25-09:05 ч.

Спортна площадка

VIг

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Понеделник – 11:55-12:35 ч.

Спортна площадка

VІд

Футбол/баскетбол

Цв. Ставрева

Вторник – 07:40-08:20 ч.

Спортна площадка

VIIа

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Сряда – 07:40-08:20 ч.

Спортна площадка

VIIб

Футбол/волейбол

П. Матев

Вторник – 12:45-13:25 ч.

Спортна площадка

VIIв

Футбол/волейбол

П. Матев

Четвъртък – 12:45-13:25 ч.

Спортна площадка

VIIг

Футбол/волейбол

Цв. Ставрева

Четвъртък – 12:45-13:25 ч.

Спортна площадка