ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ЗА І. СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

  

ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ЗА І. СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

ІІа клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

14.10.2019 г.

26.11.2019 г.

17.12.2019 г.

Английски език

08.10.2019 г.

14.11.2019 г.

Математика

05.11.2019 г.

16.12.2019 г.

Околен свят

20.11.2019 г.

22.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

ІІб клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

14.10.2019 г.

26.11.2019 г.

17.12.2019 г.

Английски език

08.10.2019 г.

14.11.2019 г.

Математика

05.11.2019 г.

16.12.2019 г.

Околен свят

21.11.2019 г.

23.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІІв клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

19.11.2019 г.

07.01.2020 г.

Английски език

08.10.2019 г.

14.11.2019 г.

Математика

05.11.2019 г.

16.12.2019 г.

Околен свят

21.11.2019 г.

23.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

ІІг клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

19.11.2019 г.

07.01.2020 г.

Английски език

08.10.2019 г.

14.11.2019 г.

Математика

05.11.2019 г.

16.12.2019 г.

Околен свят

21.11.2019 г.

23.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІІІа клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

21.10.2019 г.

26.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Английски език

16.10.2019 г.

13.11.2019 г.

Математика

22.10.2019 г.

18.11.2019 г.

12.12.2019 г.

Човекът и обществото

29.10.2019 г.

17.12.2019 г.

Човекът и природата

14.11.2019 г.

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІІІб клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

21.10.2019 г.

26.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Английски език

16.10.2019 г.

13.11.2019 г.

Математика

22.10.2019 г.

18.11.2019 г.

12.12.2019 г.

Човекът и обществото

29.10.2019 г.

17.12.2019 г.

Човекът и природата

14.11.2019 г.

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІІІв клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

21.10.2019 г.

26.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Английски език

16.10.2019 г.

13.11.2019 г

Математика

22.10.2019 г.

18.11.2019 г.

12.12.2019 г.

Човекът и обществото

29.10.2019 г.

17.12.2019 г.

Човекът и природата

14.11.2019 г.

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІІІг клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

21.10.2019 г.

26.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Английски език

16.10.2019 г.

13.11.2019 г .

Математика

22.10.2019 г.

18.11.2019 г.

12.12.2019 г.

Човекът и обществото

29.10.2019 г.

17.12.2019 г.

Човекът и природата

14.11.2019 г.

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІІІд клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

21.10.2019 г.

26.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Английски език

16.10.2019 г.

13.11.2019 г

Математика

22.10.2019 г.

18.11.2019 г.

12.12.2019 г.

Човекът и обществото

29.10.2019 г.

17.12.2019 г.

Човекът и природата

14.11.2019 г.

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІVа клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.10.2019 г.

16.12.2019 г.

Английски език

07.11.2019 г.

13.12.2019 г.

Математика

02.10.2019 г.

15.01.2020 г.

Човекът и обществото

27.09.2019 г.

31.01.2020 г.

Човекът и природата

12.12.2019 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІVб клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.10.2019 г.

Английски език

07.11.2019 г.

13.12.2019 г.

Математика

02.10.2019 г.

Човекът и обществото

26.09.2019 г.

31.01.2020 г.

Човекът и природата

12.12.2019 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІVв клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.10.2019 г.

Английски език

07.11.2019 г.

13.12.2019 г.

Математика

02.10.2019 г.

Човекът и обществото

26.09.2019 г.

30.01.2020 г.

Човекът и природата

12.12.2019 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІVг клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.10.2019 г.

16.12.2019 г.

Английски език

07.11.2019 г.

13.12.2019 г.

Математика

02.10.2019 г.

15.01.2020 г.

Човекът и обществото

25.09.2019 г.

29.01.2020 г.

Човекът и природата

07.11.2019 г.

Паралелка

 

Писмена работа

 

 

 

 

 

ІVд клас

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

08.10.2019 г.

16.12.2019 г.

Английски език

07.11.2019 г.

13.12.2019 г.

Математика

02.10.2019 г.

15.01.2020 г.

Човекът и обществото

27.09.2019 г.

31.01.2020 г.

Човекът и природата

12.12.2019 г.

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

09.12.2019 г.

Български език и литература

21.10.2019 г.

18.11.2019 г.

13.01.2020 г.

 

Английски език

30.10.2019 г.

21.11.2019 г.

18.12.2019 г.

29.01.2020 г.

Математика

19.12.2019 г.

Математика

24.09.2019 г.

23.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

История и цивилизации

17.09.2019 г.

География и икономика

15.11.2019 г.

Човекът и природата

03.12.2019 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

09.12.2019 г.

Български език и литература

21.10.2019 г.

18.11.2019 г.

13.01.2020 г.

 

Английски език

30.10.2019 г.

21.11.2019 г.

18.12.2019 г.

29.01.2020 г.

Математика

19.12.2019 г.

Математика

24.09.2019 г.

23.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

История и цивилизации

17.09.2019 г.

География и икономика

15.11.2019 г.

Човекът и природата

03.12.2019 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.12.2019 г.

Български език и литература

22.10.2019 г.

19.11.2019 г.

14.01.2020 г.

 

Английски език

30.10.2019 г.

21.11.2019 г.

18.12.2019 г.

29.01.2020 г.

Математика

19.12.2019 г.

Математика

24.09.2019 г.

23.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

История и цивилизации

17.09.2019 г.

География и икономика

15.11.2019 г.

Човекът и природата

03.12.2019 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.12.2019 г.

Български език и литература

22.10.2019 г.

19.11.2019 г.

14.01.2020 г.

 

Английски език

30.10.2019 г.

21.11.2019 г.

18.12.2019 г.

29.01.2020 г.

Математика

19.12.2019 г.

Математика

24.09.2019 г.

23.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

История и цивилизации

17.09.2019 г.

География и икономика

15.11.2019 г.

Човекът и природата

03.12.2019 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

13.01.2020 г.

Български език и литература

22.10.2019 г.

19.11.2019 г.

10.12.2019 г.

 

Английски език

30.10.2019 г.

21.11.2019 г.

18.12.2019 г.

29.01.2020 г.

Математика

19.12.2019 г.

Математика

24.09.2019 г.

23.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

История и цивилизации

17.09.2019 г.

География и икономика

15.11.2019 г.

Човекът и природата

03.12.2019 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.12.2019 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

27.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

18.10.2019 г.

06.11.2019 г.

29.11.2019 г.

10.01.2020 г.

Математика

22.01.2020 г.

Математика

25.09.2019 г.

23.10.2019 г.

19.11.2019 г.

 

История и цивилизации

20.09.2019 г.

 

География и икономика

11.11.2019 г.

Човекът и природата

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.12.2019 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

27.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

17.10.2019 г.

06.11.2019 г.

29.11.2019 г.

10.01.2020 г.

Математика

22.01.2020 г.

Математика

25.09.2019 г.

23.10.2019 г.

19.11.2019 г.

 

История и цивилизации

20.09.2019 г.

 

География и икономика

11.11.2019 г.

Човекът и природата

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.01.2020 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

27.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

17.10.2019 г.

06.11.2019 г.

29.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Математика

22.01.2020 г.

Математика

25.09.2019 г.

23.10.2019 г.

19.11.2019 г.

 

История и цивилизации

20.09.2019 г.

 

География и икономика

11.11.2019 г.

Човекът и природата

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.01.2020 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

27.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

18.10.2019 г.

06.11.2019 г.

29.11.2019 г.

14.01.2020 г.

Математика

22.01.2020 г.

Математика

25.09.2019 г.

23.10.2019 г.

19.11.2019 г.

 

История и цивилизации

20.09.2019 г.

 

География и икономика

11.11.2019 г.

Човекът и природата

09.01.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.01.2020 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

20.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

17.10.2019 г.

08.11.2019 г.

05.12.2019 г.

22.01.2010 г.

Математика

12.12.2019 г.

Математика

10.10.2019 г.

11.11.2019 г.

23.01.2020 г.

 

История и цивилизации

18.09.2019 г.

 

География и икономика

07.11.2019 г.

Биология и здравно образование

16.01.2020 г.

Физика и астрономия

29.11.2019 г.

Химия и опазване на околната среда

16.12.2019 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

10.01.2020 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

20.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

16.10.2019 г.

06.11.2019 г.

27.11.2019 г.

19.12.2019 г.

Математика

12.12.2019 г.

Математика

10.10.2019 г.

11.11.2019 г.

23.01.2020 г.

 

История и цивилизации

18.09.2019 г.

 

География и икономика

07.11.2019 г.

Биология и здравно образование

16.01.2020 г.

Физика и асторономия

29.11.2019 г.

Химия и опазване на околната среда

20.01.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.01.2020 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

20.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

16.10.2019 г.

06.11.2019 г.

21.11.2019 г.

18.12.2019 г.

Математика

12.12.2019 г.

Математика

10.10.2019 г.

11.11.2019 г.

23.01.2020 г.

 

История и цивилизации

27.11.2019 г.

 

География и икономика

07.11.2019 г.

Биология и здравно образование

16.01.2020 г.

Физика и астрономия

29.11.2019 г.

Химия и опазване на околната среда

20.01.2020 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

07.01.2020 г.

Български език и литература

30.10.2019 г.

20.11.2019 г.

11.12.2019 г.

 

Английски език

16.10.2019 г.

06.11.2019 г.

27.11.2019 г.

18.12.2019 г.

Математика

12.12.2019 г.

Математика

10.10.2019 г.

11.11.2019 г.

23.01.2020 г.

 

История и цивилизации

18.09.2019 г.

 

География и икономика

07.11.2019 г.

Биология и здравно образование

16.01.2020 г.

Физика и астрономия

29.11.2019 г.

Химия и опазване на околната среда

20.01.2020 г.