График- Олимпиади

 

 

ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОЛИМПИАДА

КЛАС

ДАТА

 

 

     БЕЛ

 

 

V -VII

14.12.2019 г.

09:00 часа

 

     МАТЕМАТИКА

 

 

V- VII

 

01.12.2019 г. -

09:00 часа

                                                                                

     ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

 

V -VII

 

11.01.2020 г. –

14:00 часа

    

   ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

 

V- VII

 

11.01.2020 г.

11:00 часа

 

     ФИЗИКА

 

 

VII

 

12.01.2020 г.

14:00 часа

 

       АСТРОНОМИЯ

 

 

V- VII

 

До 12.01.2020 г.

 

        ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА                       ОКОЛНАТА СРЕДА

 

 

VII

 

12.01.2020 г.

09:00 часа

 

     БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО                            ОБРАЗОВАНИЕ

 

VII

 

25.01. 2020 г.